skip to Main Content
Проект за обновяване на исторически квартал в Милано дава предимство на пешеходците и природата (част 2)

Проект за обновяване на исторически квартал в Милано дава предимство на пешеходците и природата (част 2)

image
14.12.2021

Комплексът City Life в Милано – разнообразие от гледки


Паркът обгръща кулите на трите небостъргача и същевременно им оставя пространство да изпъкнат. За целта около постройките няма дървета – там зелените площи са заети от покривна градина с площ от 40 дка, която се спуска в наклон към основите на небостъргачите. Разликата в нивата стига до 4 м.

Така пейзажът създава интересна връзка с архитектурата и кулите сякаш изникват от наклонена поляна – гледка, необичайна за Милано. Цялостната концепция на ландшафтния дизайн е съсредоточена върху това да се пресъздаде прехода между планината и равнината.Иновация и традиция в едно

Растителността подчертава различните зони на парка и запазва уникалността на всяка от тях. Билките и многогодишните растения внасят цветно оживление през всички сезони. Използваните видове и сортове пресъздават усещането за природата на Северна Ломбардия. Голяма част от растенията са предоставени от разсадници именно от този район. Същевременно още в периода на разрушаването на стария комплекс са опазени 120 дървета.

За настилките са използвани гранит и мрамор от местни доставчици в различни вариации. Разнообразието от слоеве дава идентичност на различните части на парка и обогатява пространството. В основните алеи е вложен естествен битум без асфалтени. Парковото обзавеждане е в духа на занаятчийската традиция на Милано и района.

Използваната зеленина, светлите повърхности с естествени цветове, водоемите и водните съоръжения намаляват ефекта на топлинния остров. Изградена е система за контрол на дъждовната вода и за повторно използване на водата при поливане на зелените площи.

Първата част на статията можете да намерите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите тук: Candidate Italy 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel