skip to Main Content

 

Урбанизацията и климатичните промени търсят нови решения за поддържането и подобряването на качествето на живот в нашите градове. Известно е, че обществените зелени пространства имат положителен ефект върху биоразнообразието, климата, благоденствието и качеството на въздуха. Това им въздействие гарантира на градоветеда стават все по-добри места за живот и работа.  „Зелени градове за устойчива Европа“ е платформа, която насърчава озеленяването на публичните пространства като представя иновативни идеи и информация базирана на научни изследвания и техническа експертиза. Дейностите й са насочени към темите: здраве, климат, икономика, биоразнообразие и социално сближаване.

 

За нас

Платформата „Зелени градове за устойчива Европа“ е създаден от Европейската асоциация на разсадниците (ENA (European Nurserystock Association) и организациите на декоративните разсадници в Англия, Белгия, България, Германия, Дания, Франция и Холандия.

23.4.2021

КАМПАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ, СТАРТИРА В 13 СТРАНИ НА ЕС В началото на тази година в Нидерландия стартира кампанията „Още зелени градове за Европа“. Заедно с 12 други европейски държави, Нидерландия се ангажира да направи градовете по-устойчиви на бъдещето чрез…

Прочети още
10.2.2021

Защо зелените растения са важни за околната среда?

Растения са не само жизненоважни за човека като цяло , те формират основата за устойчивост и дългосрочно здраве на екологичните системи. Те премахват въглеродния диоксид от атмосферата и генерират кислород, необходим за живота, а също така са добър източник на…

Прочети още
11.12.2020

По-зелени, здрави градове 13 държави от ЕС обединяват усилията си в кампанията „Още зелени градове за Европа“.. През следващите три години тринадесет европейски държави ще положат стратегически усилия да направят градската среда по-устойчива на бъдещите промени посредством озеленяване. Международна кампания…

Прочети още

ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ ОТ ЖИВОТ СРЕД ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА ТОВА.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel