skip to Main Content
Проект за обновяване на исторически квартал в Милано дава предимство на пешеходците и природата (част 1)

Проект за обновяване на исторически квартал в Милано дава предимство на пешеходците и природата (част 1)

image
17.11.2021

Големите градове по цял свят се разрастват и продължават да привличат нови жители. В последните години в съвременните градоустройствени планове се забелязва тенденцията за изграждане на комплекси и дори цели квартали, които съчетават различни елементи на градския живот.

Те осигуряват не само близост до работни места, обществени услуги, паркове, места за пазаруване, спорт и развлечение, но и подпомагат създаването и сплотяването на местни общности. Честото движение на хора през целия ден повишава безопасността и намалява усещането за анонимност и отчуждение.

По-късите разстояния намаляват времето за придвижване и трафика. Също така поощряват физическото движение и социализацията с другите хора в близката околност.

Често тези комплекси или цели квартали се издигат на места от историческо значение, които вече не изпълняват първоначалните си функции. 

Такъв е и комплексът City Life в Милано


Изграден е на площ от 366 дка, 170 от които са заети от парк с модерна екологична концепция, пресъздаващ природата на Северна Ломбардия. Преди това там е бил разположен стария панаирен град на Милано с 20 изложбени зали. В периода 2007-2008 г. те са разрушени и днес панаирният комплекс се намира извън центъра на града.

Целите на проекта са няколко:  • Да предостави пространство на най-голямата пешеходна зона в Милано.

  • Да ограничи паркирането и движението на автомобили като ги пренасочи под земята.

  • Да намали броя на сградите в района.

  • Да изгради третия по големина парк в град Милано.

  • Да създаде цялостно впечатление за „зелен дроб” в центъра на града.Дестинация с много лица


В проекта са включени трима световни дизайнери, създатели на три емблематични небостъргача с офис площи. Сградите предизвикват любопитството както на местните жители, така и на туристите. В сайтовете за пътуване небостъргачите са описани като чудеса на архитектурата, които си струва да бъдат видяни.

Посетители разказват, че атмосферата в района е по-скоро неформална и приятелска въпреки многото офиси в района – най-вече заради обширните зелени пространства и водните елементи. Районът се възприема като място за пазаруване, забавления, срещи с приятели и разходка.

В парка на комплекса са разположени детска градина, тенис игрище, баскетболно игрище, овощни градини, павилиони и музей на открито за съвременна скулптура. В музея могат да се видят повече от 20 произведения както на млади таланти, така и на и утвърдени артисти.

Втората част на статията ще намерите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate Italy 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel