skip to Main Content
Приложение на растителното биоразнообразие в градска среда (част 2)

Приложение на растителното биоразнообразие в градска среда (част 2)

image
10.7.2021

Зелени покриви

Зелените покриви имат социални, икономически и екологични преимущества и функции. Улавянето на над 70% от дъждовната вода, задържането и и отдаването и след това в атмосферата, намаляване на дневните температурни разлики в летните горещини, спомагането за охлаждане на сградите и намаляване разходите за отопление и климатизация са само част от тях. Покривните градини биват различни в зависимост от мястото, предназначението, начина на поддържане, дебелината на почвения слой и растителното разнообразие, използвано в изграждането им.

Залага се на многогодишна, сукулентна и тревиста растителност, която се развива без необходимост от специални грижи и поддръжка, като декоративни треви, мъхове, седуми, билки и др. При зелените покриви с по-голяма дълбочина на почвения субстрат, разнообразието и възможните растителни видове се увеличават. Използват се различни видове перенна (многогодишна) растителност, отново сукулентна растителност, листно-декоративни, вечно зелени и цъфтящи храсти с по-малка коренова система и дори ниски дървета.

Вертикално озеленяване

Вертикалното озеленяване в интензивна градска среда би могло да бъде реализирано по различни начини, но и то има своите екологични преимущества, спомагайки за намаляване на вредните емисии, улавяйки фините прахови частици, разделяйки пространства в интериора, подобрява средата на живот и работа, създавайки приятна цветна атмосфера. Вертикално озеленяване е всяко едно, което се развива върху вертикална повърхност. Това може да бъде увивна растителност, която се развива по ограда, фасада на сграда, пергола, арка или друга конструкция. Също така, вертикално озеленяване е растителността, която се развива по и в подпорни стени или различни видове вертикални конструкции от панели, наречени „зелени стени“, които могат да се монтират в екстериора и интериора. Използват се в градски райони с висока гъстота на населението, липса на естествена растителност и възможност за изграждане на озеленени площи на терен. Те играят значителна роля за подобряване микроклимата и околната среда. Предпочитат се растителните видове с малка коренова система, влечащ хабитус, стелещи се и др., всички с търпимост към развитие в по-ограничен почвен субстрат. Според местоположението на зелената стена (в интериор или екстериор) и търсения ефект това са различни видове листно декоративни едногодишни или многогодишни тревисти растения.

Работейки в насока за подобряване на адаптивността на растенията при променящия се климат и използвайки пълния капацитет на урбанизираните територии, можем да спомогнем за подобряване микроклимата и запазване на биоразнообразието и околната среда.

Първа част на статията можете на намерите тук.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel