skip to Main Content
Приложение на растителното биоразнообразие в градска среда (част 1)

Приложение на растителното биоразнообразие в градска среда (част 1)

image
20.1.2021

Биоразнообразието на флората в България се обуславя от разнородния климат, хидрология, геология и топография на страната. Срещат се около 4200 висши растителни вида и около 3700 вида водорасли и мъхове. Човешката дейност (изсичане на гори, пресушаване на влажни зони, строителство, замърсявания, прокарване на пътища и прекомерно ползване на природни ресурси) оказва неблагоприятно влияние върху биоразнообразието, води до намаляване и унищожаване на много растителни видове, нахлуване на чужди за екосистемите видове, пожари, наводнения и др. природни катастрофи и катаклизми. Защитени от Закона за биологичното разнообразие са около 400 растителни вида, застрашени от изчезване. Повече от 700 са включени в Червената книга на България.

Зелени покриви и вертикално озеленяване

Градската среда става все по-натоварена, зелените площи намаляват с разширяването на урбанизираните територии, а нуждата от зелени кътчета става все по-осезаема. Разработени са методи, които да развиват адаптивния потенциал на видовете с цел справяне с климатичните промени в бъдеще. С напредването на технологиите добри резултати за повишаване качеството на живот в градска среда, увеличаване на озеленените площи, намаляване на замърсяването, намаляване на дневните температурни флуктуации, опазване на биоразнообразието и др., показват зелените покриви и вертикалното озеленяване.

Втора част на статията можете на намерите тук.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel