skip to Main Content
Какво трябва да знаем, когато искаме да посадим гора? (част 2)

Какво трябва да знаем, когато искаме да посадим гора? (част 2)

image
1.6.2022

Към кого да се обърнем за съвет и с какво се съобразяват експертите, когато се прави план за залесяване?

Колко време продължават грижите за новозасадените фиданки?

На тези въпроси отговоря доцент Наско Илиев от катедра Лесовъдство към Лесотехническия университет в София.

Цел на залесяването

В зависимост от всичко това се определя основната стопанска цел на залесяването. Винаги водещата цел е постигане на защитни и средообразуващи функции на гората (прекратяване на ерозията, защита от лавини, опазване на пътищата от снегонавяване, укрепване на речните брегове, защита на язовирите от затлачване). При подходящи условия могат да се реализират и други ползи – производство на дървесина или други горски продуки (плодове, гъби, билки, смола и др.), подпомагане пашата за пчелите, подобряване хранителната база за дивеча и др.Подготовка

Следващият елемент от залесителната технология е подготовката на почвата. С това мероприятие се цели да се осигурят оптимални условия за прихващане и оцеляване на фиданките през първите години.

В зависимост от природните условия, биологичните особености и екологичните изисквания, за фиданките от съответните видове за залесяване се избира подходящ залесителен метод – сеене на посевни материали или садене на фиданки. Саденето се извършва в различни посадни места – цепнатини, копки, дупки и др.

Видове гори

По състав културите могат да бъдат чисти или смесени. Смесените гори са предпочитани. Те са по-подходящи за поддържането на биоразнообразието, по-устойчиви и в по-голяма степен пълноценно използват условията на месторастенето. При създаване на смесени гори трябва да се избере най-подходящата форма на смесване – мозаично, редово, поясно и др.Грижи за младата гора

Не може да се разчита на успешно залесяване, ако не се предвидят грижи за младите култури. Те включват разрохкване на почвата около фиданките за подобряване на нейния воден режим, отстраняване на плевелите, предпазване от дивеч, засенчване, мулчиране (покриване на почвата със специални материали с цел запазване на влажността, предотвратяване растежа на плевели или увеличаване на плодородието) и др. На по-благоприятни места грижите продължават в период от три години. При тежки условия обаче те се извършват до пет години след засаждането на фиданките.

Важно: Всички елементи от залесителната технология се представят от специалиста – лесовъд в документ, наречен технологичен план за залесяване.

Първа част на статията можете да намерите тук.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel