skip to Main Content
Какво трябва да знаем, когато искаме да посадим гора? (част 1)

Какво трябва да знаем, когато искаме да посадим гора? (част 1)

image
28.5.2022

Към кого да се обърнем за съвет и с какво се съобразяват експертите, когато се прави план за залесяване?

Колко време продължават грижите за новозасадените фиданки?

На тези въпроси отговоря доцент Наско Илиев от катедра Лесовъдство към Лесотехническия университет в София.

От целия комплекс мероприятия за стопанисване и опазване на горите, безспорно най-емблематичната дейност е залесяването. В последно време все повече ученици, граждани, фирми и доброволци желаят да организират или да участват в създаването на нова гора. В резултат на напрегнатото социално ежедневие жителите на градовете отправят поглед към природата и търсят начин да се върнат към нея.

Все по-често към нас се обръщат хора, за да им помогнем да реализират своето благородно намерение. За да бъде новата гора устойчива на биоточни и абиотични въздействия (биотични и абиотични въздействия – въздействието, което всеки жив и нежив елемент оказва на другите елементи в екосистемата), за да изпълнява пълноценно своите средообразуващи функции, трябва да се вземат под внимане редица фактори, което може да бъде направено само от подготвени специалисти – лесовъди.Оценка на природните условия

На първо място трябва да бъдат оценени природните условия на обекта. Климатът в България е разнообразен. Територията на страната е разположена в три климатични области и три лесорастителни пояса според надморската височина. Допълнителни фактори модифицират „пъстрите” климатични условия и променят микроклиматичната обстановка – изложение, форма на релефа, наличие на водни басейни и др.

От особено значение са почвените условия – дълбочина, механичен състав, каменливост, ерозионни процеси, богатство, влагозапасяване и други характеристики на почвата.

За какво да внимаваме?

Оценката на природните условия позволява да се реши какви видове могат да се използват за залесяване на конкретното място. Тук обаче следва да се вземат под внимание и други елементи – дали обектът е някаква защитена територия (национален парк, природен парк, резерват) или дали попада в екологичната мрежа „Натура 2000”. На такива места не се допуска използването на видове, които не са характерни за района.

Втората част на статията можете да намерите тук.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel