skip to Main Content
Как Полша използва технологиите, за да създава по-зелена среда? (част 2)

Как Полша използва технологиите, за да създава по-зелена среда? (част 2)

image
30.12.2021

Зеленина в действие

Покривното пространство на двете сгради на комплекса MCER в град Марки се състои от 30% зеленина и 70% изкуствено блато с височина 35 см, в което вирее влаголюбива растителност. Така по естествен начин се намаляват отрицателните ефекти на „топлинния остров” и същевременно се предоставя местообитание за различни видове птици и насекоми.

С помощта на покривните зелени площи се съхранява дъждовната вода и след това се използва за поливане. Облекчава се канализацията и се създава уникален микроклимат около сградата. Това са първите сгради с обществено предназначение в Полша, върху които са изградени зелени покриви.Още зеленина

Запазени са съществуващите стари дървесни видове и разпръснати насаждения. В зелените площи около комплекса са засадени са треви, билки, многогодишни растения, мъх и седум. Редуват се с цветни лехи. Растенията са подбрани така, че да се преплитат различни нюанси на зеленото, а през пролетта да изпъкват килимите от цветя в студени тонове.Образователни инициативи

Чрез разположените на стратегически места информационните табла с QR кодове, училището в комплекса разполага с удобен и ефективен инструмент за обучение. След сканиране на кодовете, учениците се пренасочват към онлайн представяне на конкретното съоръжение и неговото използване. Например могат да научат какви са правилата за разделно събиране на отпадъци и как да ги приложат на практика. По този начин комплексът MCER поощрява изследователския дух и насочва вниманието към теми, свързани с опазването на околната среда.Първата част на статията можете да намерите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate Poland 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel