skip to Main Content
Как Полша използва технологиите, за да създава по-зелена среда? (част 1)

Как Полша използва технологиите, за да създава по-зелена среда? (част 1)

image
21.12.2021

Образователно-развлекателният център в град Марки (MCER) е първият по рода си в Полша и отговаря на най-високите екологични стандарти и е предназначен е за всички жители на града. Той предлага красива образователна, развлекателна и културна среда и насърчава уважение към природата.

Сравнително доскоро градът не е предлагал възможности за активен социален живот. Комплексът тотално преобразява района и предразполага хората от различни възрасти към спортуване и занимания с любимите им хобита.

Образователно-развлекателният център  приканва ги към по-активни социални взаимоотношения и повишава тяхната екологична осъзнатост. Откакто комплексът функционира, градът се е оживил, цените на имотите са станали по-високи, като увеличили са се и работните места.Какво предлага комплексът?

MCER е разположен в две сгради и заема площ от 15 000 кв. м. В едната сграда се помещава основно училище, а в другата – обществен плувен басейн със спа зона, мултифункционална спортна зала, зала за събития и обществена библиотека.

В комплекса има още футболен стадион, открити спортни площадки, детска площадка и обширни зелени площи. На неговата територия могат да се организират различни събития, концерти и театрални представления.

Екологични умни решения

Комлексът е оборудван със система за сградна автоматизация, чрез която се контролират и управляват източниците на топлина и електричество, вътрешното осветление, вентилацията и напоителната система на зелените площи и покривните градини.

Сградите и прилежащите съоръжения произвеждат необходимата им електроенергия. За целта са инсталирани слънчеви панели, термопомпи и усъвършенствани системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация) и така използването на невъзобновяема енергия е намалено с 60%.


Втората част на статията ще намерите тук.

Повече за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate Poland 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel