skip to Main Content
Зелените градове на теория и практика

Зелените градове на теория и практика

image
20.9.2022

В редовете по-долу ще ви запознаем с едни от най-основните предимства на зелените градове и защо наличието на повече зеленина в градските пространства е от ключово значение за всички ни.

Здраве


Зеленият град е здраве


Растенията са не само по-хубава гледка в застроения град и зеленият изглед е много повече от украса – зелената околна среда подобрява качеството на живот. Болните се възстановяват много по-бързо среда зелена среда, жителите на озеленени квартали имат по-малко здравни проблеми, а работещите в зелени офиси се чувстват по-добре. И още нещо – парковете в града насърчават хората да спортуват и да си почива, което вклияе положително на здравето им.

Растителността се справя със замърсяването на въздуха с фини прахови частици


Има няколко фактора, които застрашават здравето на съвременните жители на градовете. В нашето ежедневие ние прекарваме твърде много време седнали, спортуваме малко и сме подложени на голям стрес и напрежение. Освен това животът в урбанизирана среда не е особено здравословен – мръсният въздух е най-голямата заплаха. В днесно време замърсяването с фини прахови частици е смятано за най-лошия тип замърсяване в съвременните градове.

Най-новите изследвания, направени от Университета в Утреьт (Нидерландия) показват, че замърсяването на въздуха, причинено от дребни прахови частици с тегло под 10 микрометъра, причиняват много по-големи рискове за нашето здраве, отколкото се смяташе до този момент.

Ако обобщим всички доводи в полза на идеята за по-зелен град, несъмнено водещ ще е начинът, по който зелените градски пространства дорпинасят в борбата за намаляване на рисковете за здравето, причинено от лошото качество на въздуха в градовете. Дърветата, храстите, тревистите растения и дори мъховете спомагат за пречистване на въздуха от вредни фини прахови частици. Парковете и зелените площи в близостдо оживените улици, детски площадки, детски градини и училища ще помогнат те да станат по-чисти.

ИкономикаЗелената градска среда нови икономическа полза


Почти всеки знае, че зелените пространства са много повече от украса, но не всеки осъзнава, че от тях може да има и икономическа полза. Само си помислете за по-ниските разходи за здравеопазване, за стойността на имотите в зелените райони, което е от 4 до 30% по-висока от тези в квартали без или с малко зелени пространства. Освен това засаждането на дървета или храсти в непосредствена близост до дома може да доведе до 10%-но намаление на използваната енергия и по-ниски сметки за отопление и електричество.

Зелените пространства допринасят за здравословна градска икономика


Вероятно има хора, които не са убедени, че печалбите от инвестиция в градската среда могат да надвишат неизбежните разходи, свързани с нея. Колебанията могат да бъдат разсеяни чрез изчислителен модел, осъществяван по поръчка на Министерството на икономиката на Нидерландия – TEEB-Stad.

Това е аналитичен инструмент, основаващ се на анализа на социалните ползи и разходите от дадена инвестиция. Той позволява да добиете по-ясна представа за влиянието на мерки като засаждането на повече дървета или издраждането на зелени покриви върху здравето на хората, енергийната ефективност или спестяването на вода.

Чрез този инструмент могат да се измерят ползите, свързани с подобрената среда, за бизнеса и домакинствата, както и за икономическия тласък за зелената индустрия. И накрая – зелените фирми и офиси предлагат много по-приятна среда за работа, което води до по-позитивно работно поведение и по-висока производителност.

Биоразнообразие


Зелените пространства увеличават биоразнообразието


Биоразнообразието представлява степента на разнообразие от различни видове растения и животни, което поддържа баланса в природата. Множеството различни дървесни, храстови и тревни видове в града стимулират биоразнообразието. Колкото е по-разнообразна растителността, толкова по-богато е разнообразието от животински видове, които тя привлича. От своя страна, опрашващите насекоми са важно свързващо звено във всяка екосистема. С други думи – те са от първостепенно значение за поддържането на богато биоразнообразие.

Разнообразно и наситено зелено


Развитието на градовете и селата става все по-монотонно и това прави заобикалящата ни среда не само скучна, но има и отрицателно влияние върху биоразнообразието.  Въпреки това има много възможности за стимулиране на биоразнообразието чрез увеличаването на зелените площи във и около градовете. Може да започне със засаждането на повече богати на полени и нектари дървета, храсти и многогодишни растения. Така наречените медоносни растения са източник на храна за опрашващите насекоми като пчелите и пеперудите и привличат много други насекоми – например калинките. Освен това тези растения често имат много красиви цветове и така резултатът е двоен: насекомите са доволни, а гражданите – щастливи.

Климат


Зелените пространства се борят с климатичните промени

Дърветата и другите растителни видове предотвратяват негативните атмосферни влияния както на местно, така и на глобално ниво. Климатичните промени предизвикват повишаване на температурите и засушаванията, редуващи се с проливни дъждове. Това поставя високи изисквания към градоустройственото развитие. Увеличаването на зелените площи в градовете може да осигури така нужния охлаждащ ефект в случай на големи горещини. 

При проливни дъждове почвеният слой, укрепен от кореновата система на растенията, има по-добри абсорбционни свойства в сравнение с бетоновите и асфалтовите повърхности. Предполага се, че наводненията в градовете могат да бъдат предотвратени с изграждането на т. нар. „заливни пояси”. Това са зелени площи (тераси) с по-ниско от общото ниво на настилката, които могат да бъдат временно наводнени в случай на интензивни валежи, като по този начин предотвратяват претоварване на отводнителната система.

Обществените зелени площи, паркове и градини допринасят за подобряване на климата в градовете. Хората също могат да играят важна роля за справянето с климатичните проблеми, като не допускат павирането или асфалтирането на пространствата около сградите, в които живеят или ги поддържат зелени. Дори и тези, които нямат своя градина, също могат да допринесат за изграждане на по-добра градска среда. Те могат да се насочат към „зелен покрив” или „зелени кръпки” в настилката пред блока им – на мястото на извадените плочки да засадят трева или друга растителност. Някои градове дори насърчават своите жители за такива инициативи чрез отпускане на социални субсидии.

Зелената градска среда – ползите са повече от разходите


Тревожен за нас е фактът, че общинските администрации вече не са много склонни или не могат да си позволят да поддържат зелена градска среда. Точно обратното – трябва да има повече „зелено” градоустройствено планиране. За щастие хората са все по-убедени в предимствата на зелената околна среда както за общественото здраве, така и за икономиката. Предимствата са повече от вложените усилия и разходи. Жителите на градовете и администрациите могат да проявят творчески подход, като засадят дървета или други растения дори на улици и площади, където пространството е ограничено – например като засадят храст или бръшлян в близост до сградите. Хората няма да могат да се радват на сенчесто място, но със сигурност растенията ще пречистят въздуха и ще се постигне изолация. В къщата, училището или офиса прохладно и много по-приятно в горещите летни дни.

Накратко – растенията не само ни дават жизненоважния кислород, но в същото време ни офигуряват здравословни и приятни условия за живот.

Социално сближаванеХората отглеждат растения, растенията отглеждат хора


Зелената околна среда допринася в голяма степен за качеството на живота. Хората се чувстват по-добре и по-щастливи сред зелена градска среда. Освен това зелените пространства като паркове и и обществени градини проканват хората към социални взаимоотношения и физически упражнения. Хората се срещат в парка на раздумка или заедно започват да поддържат зелените площи пред блока си.

Изследванията показват, че растенията и дейностите в зелена среда правят кварталите по-сигурни места за живеене. Може да се каже, че зелените пространства спомагат за по-безопазна и по-приятна среда.

Място за срещи


Обществените паркове са място за срещи. Хората отиват там, за да се срещнат с приятели или за спорт и игри. Всиччки сме виждали как родителите си говорят на пейката, докато децата си играят в тревата. Този неформален начин на хората да се срещат и да общуват е от изключителна важност за сплотяване на обществото на базата на взаимно доверие.

Социалното сближаване в квартала означава хората да осъздаят необходимостта от колективно поддържане на зелените площи и да се обърнат към общинските власти за подкрепа или финансиране. Общата им цел може да е зелена площ или финансовите средства, необходими за поддържането и. Тези солидарни съвместни действия на гражданите не са главната цел, но са резултат от „кварталното лобиране” или предпоставка за неговия успех.

Да градинарстваме заедно


Съвместното поддържане на парк, общественото пространство или кварталната градина може да играе важна роля в контекста на социалното сближаване. Жителите на квартала често се срещат, за да обсъждат засаждането на цветя и поддържането на зелената площ пред блока, като си разпределят задълженията, а в почивните дни заедно се грижат за градинката си.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel