skip to Main Content
Зеленината – повече от красота и здраве

Зеленината – повече от красота и здраве

image
10.3.2022

Зеленината в нашата жизнена среда е ползотворна не само за нашето здраве и благополучие. Тя подпомага управлението на водите и биоразнообразието в застроените райони, като намалява и шумовото замърсяване. Зеленината също има положителен ефект върху цената на недвижимите имоти. 

Какво прави зеленината?


 • Малко количество от дъжда се задържа от растителността, след което се изпарява от повърхността на растенията, като така намалява количеството вода, което трябва да премине през дренажната система.

 • Част от дъжда се абсорбира от почвата и никога не достига до дренажната система. Това води до намаляване на количеството вода в канализационните системи, помага да се запази качеството на повърхностните води и предотвратява наводняването на жилищни сгради.

 • Разумното/иновативното засаждане на зелени площи (зелени покриви, затревени отточни канали и озеленени вдлъбнати форми на терена) предоставя още по-голяма защитна способност.

 • Озеленяването в близост до домовете увеличава тяхната стойност от 4 до 15% в зависимост от местните условия.

 • Доброто озеленяване е изключително важно за биоразнообразието в градските райони, запазване дори 10% от градските площи за озеленяване предоставя хабитати за пеперуди и пчели.

 • Озеленяването може да намали шумовото замърсяване.
Приложения:

 • Зелени покриви и стени.

 • Дворове и покривни градини.

 • Интериорни растения в жизнената среда, офиси училища и здравни заведения.

 • Цветя, храсти и дървета около сгради и обществени паркове и градини.

 • Затревени отточни канали и вдлъбнати форми на релефа в паркове и градини.

 • Открити цветни, градински лехи и хотели за насекоми.


Доказан успех:

 • Присъствието на зеленина в непосредствена близост до дома увеличава стойността му с 4-15% в зависимост от местните условия.

 • Запазването на 10% от градските площи за различен вид озеленяване предоставя хабитати за съществуването на пеперуди и пчели.Управление на водите


Кралският холандкси метеорологичен институт е посочил четири потенциални сценария за климатични промени в Нидерландия. Всеки един от тях показва увеличаване на количеството и честотата на силните валежи, докато при настоящите климатични условия вече имаме много наводнения на улици, мазета и др. Нидерландската асоциация на застрахователите очаква увеличение на щетите със 140%. Към материалните щети тези наводнения също могат да причинят наранявания и дори смърт особено в по-ниските части на страната, където малки поточета лесно могат да се превърнат в бурна река. Увеличаването на зелените зони в градските райони подобрява управлението на водите и намалява неблагоприятните ефекти от интензивните валежи.

Как зеленината въздейства?

 • Растителността намалява количеството валеж, което трябва да бъде обработено. Незапечатаната земя под растенията улавя повече дъжд отколкото бетоновата повърхност, като така позволява и да се изпари повече вода. Широколистните гори могат да задържат 5-20% от годишните валежи, а иглолистните – до 50%. Допълнителни 5-34% валежи могат да се изпарят от земята. Растителността в градските райони може да достигне същите нива на задържане и изпарение на водата.

 • В зелените площи водата е свободна да проникне в почвата и да захрани подземните води. Част от тази вода се поглъща по-късно от растителността, а друга част от водата се изпарява. Това означава, че по-малко вода трябва да бъде отведена в канализацията, както и че намалява пиковата интензивност на повърхностния воден отток. Скоростта на инфилтрация зависи от типа на почвата и може да достигне скорост от над 50 мм/ч в райони с ефективен дренаж (груб пясък). Зелените площи подобряват инфилтрацията, тъй като вегетативните площи с обширни коренови системи абсорбират водата много по-ефективно, отколкото голата земя.

 • Зелените покриви (особено върху големите сгради като фабрики, болници и големи офиси) спомагат за намаляване на пиковите водни отоци.

 • Обширните зелени покриви (т. е. субстрат с най-малко 15 см) постигат най-голям ефект и могат да задържат до 50-80% от валежите, които, от своя страна, по-късно позволяват да се изпари водата. Този ефект се получава при малки до средни валежи, за интензивни валежи задържането от покривните градини е недостатъчно и е необходимо да се търсят допълнителни мерки.

 • Растенията понякога могат да се използват и в промишлени обекти за ограничено филтриране на отпадъчни води чрез хелиофилни филтри – приложение, което също така служи за намаляване на интензитета на пика на оттока.


Предложения:

 • Увеличаването на съотношението на вегетативните площи към застроените площи намалява количеството вода, което изисква обработка. Зелените покриви също допринасят в това отношение.

 • Дълбоко вкоренените растения (дървета и храсти) улесняват проникването на водав по-дълбоки слоеве на почвата. Различното земно покрити (дървета в комбинация с храсти и подраст) са най-ефективни и също така предоставят уплътняването и ерозията на почвата.

 • Засаждането на растенията в отточните канали подобрява инфилтрацията, допринася за биологичното разнообразие, прави ги подходящи за екологични преходни зони и подобрява възприеманата стойност на зелените площи в квартала.

 • Засадените растения в отточните канали и релефни понижения трябва да могат да издържат както на временни (апонякога и на изключителни) високи нива на водата, така и на сухи периоди. Засаждането на дървета по ръба на отточните канали (вместо в тях) също дава повече съзможности.Биоразнообразие


Биоразнообразието е многообразието от живи организми. Широката гама от различни видове растителност ще осигури висока степен на биоразнообразие. Колкото по-разнообразна е растителността, толкова повече живот ще привлече. Голям брой опрашващи насекоми и различни растения, от своя страна, са източник на храна за птици и други животни. Опрашвачите (и опрашването) следователно представляват важна връзка в екосистемите, което ги прави така, че те да са от съществено значение за биоразнообразието. Много жители на града оценяват присъствието на природата, като създават къщички за птици, пчелни хотели и хранят птици през зимата.

Как зеленината въздейства?

 • Разнообразието от растителни видове е чудесен начин за насърчаване на биоразнообразието в градските райони. Засаждането на медоносни растения е важно за привличането на пчели, пеперуди и други насекоми. Птиците и дребните бозайници също предпочитат да обитават райони с високо биоразнообразие.

 • Интродуцираните растения могат да бъдат ценно допълнение към градската среда: те увеличават биологичното разнообразие и удължават сезона на цъфтеж, като осигуряват повече храна за опрашващите насекоми.

 • Само 10% от растителността в градските райони може да осигури добро местообитание за пеперуди и пчели, при условие че има достатъчно разнообразие, храна и растителността е свързана в мрежа.


Препоръки:

 • Зелените покриви и фасади могат да бъдат използвани за увеличаване на биологичното разнообразие, тъй като осигуряват храна и безопасно място за насекоми и птици, могат да бъдат добавени към 10%-ното озеленяване и действат ефективно като връзки между различни зелени площи.

 • За да функционират правилно, различните местообитания на насекомите трябва да бъдат ефективно свързани.

 • Зелените зони не трябва да се намират на повече от 500 м разстояние, като те следва да съдържат и източници на храна за насекомите.Стойност на недвижимите имоти


Растенията създават привлекателност и играят роля при привличането на хора с високи доходи в градските райони.

Как зеленината въздейства?

 • Зеленината увеличава стойността на недвижимите имоти: гледките към водна площ увеличават стойността на имота с 15%, отворените пространства с 10%, парковете с 6% и локалните градини с 5%.

 • Зеленината разкрасява околната среда, декорира сградите и създава привлекателност за района, като го прави по атрактивен за живущите и за бизнеса. Приятните зелени площи създават среда за добър живот, което е важен фактор за големи международни компании при вземане на решение къде да се устроят.

 • Престъпленията в зелените квартали са по-ниски, а жителите се чувстват по-безопасно, отколкото в райони без озеленяване.


Препоръки:

 • Инвестицията в озеленяване се изплаща от само себе си чрез увеличение на стойността на имотите или в случай на публични инвестиции чрез по-високи данъчни приходи (например от наеми).

 • Атрактивното място за живеене и работа е ключов фактор за големи международни компании при вземане на решение за създаване на нов клон. Озеленяването допълва привлекателността на тези места.Шум


Растенията и растителността са от решаващо значение за начина, по който се възприема шума и шумовото замърсяване от трафика и промишлеността. Звукът, идващ от дърветата и растенията, обикновено се смята за доста приятен – както директния (шумолене), така и косвения (птици) и може частично да прикрива други шумове. Този факт заедно с по-високото качество на жизнената среда може да служи за отвличане на вниманието от източниците на шумово замърсяване, като ги прави по-малко притеснителни. Поради това растителността може да намали възприемането на шумовото замърсяване. Обикновено тя има малко или никакво въздействие върху действителните нива на шума. Затова използването на растителност като звукова бариера изисква създаването на много гъсти насаждения и дори зелените бариери срещу шум в допълнение с друг вид ограда.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel