skip to Main Content
Зеленината и жилищната среда

Зеленината и жилищната среда

image
10.2.2022

Зелената среда във и около жилищните сгради е добра както за вътрешния, така и за външен климат. Зелените пространства имат положителен ефект върху здравето и благосъстоянието на живущите и посетителите, като същевременно повишава и стойността на имотите.


Какво прави зеленината? • Интериорните растения пречистват въздуха: намаляват концентрациите на въглероден диоксид и летливи органични съединения, като поддържат въздуха свеж и здравословен.

 • Външната растителност намалява топлината във и около сградите през лятото, топлинния стрес и необходимостта от климатизация.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет, като намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Гледките към зелени пространства намаляват стреса.

 • Хората прекарват повече време на открито в зелена среда и са по-активни.

 • Откритите площи, които включват зеленина, спомагат за по-добър социален климат.

 • Зеленината регулира отвеждането на дъждовната вода, което ограничава потенциалното наводняване.

 • Интериорните растения овлажняват въздуха, като така намаляват главоболието и подобряват концентрацията.


Приложения: • Поставете интериорни растения в жилищните помещения.

 • Зелени покриви и фасади.

 • Озеленете градините с дървета, храсти и жив плет вместо с настилка.

 • Осигуряване достатъчно паркове и други обществени природни площи в жилищни зони.

 • Вертикални градини за къщи, които се намират директно на улицата.

 • Улични алейни дървета.


Доказан успех: • В по-бедните предградия децата със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност използват по-малко лекарства, когато имат повече зеленина в заобикалящата ги среда.

 • В жилищната среда с повече естествени елементи (като зеленина или вода) жителите страдат по-малко от тревожни разтройства, отколкото в райони с по-малко естествени елементи.

 • Американско проучване сред идентични близнаци показва негативна зависимост между по-зелени среди  депресията.

 • Проучване в Торонто откри, че хората в кварталите с по-висока гъстота на дърветата не само се чувстват значително по-здрави, но и показват значително по-ниски нива на сърдечно-съдови заболявания. Десет допълнителни дървета на каре, заключено между улици, забавят началото на здравните проблеми, свързани с възрастта средно със седем години.Градски температури


Средните температури в градовете обикновено са по-високи от тези в околните райони (ефектът на „топлинния остров”), тъй като твърдите повърхности (като пътища и сгради) абсорбират повече радиация от слънцето и я освобождават в непосредствена близост. Плътността на застроените площи ограничава обмяната на въздух с околната среда, като така задържа топлината в града. Този ефект се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове, и се увеличава с гъстотата на застрояване. Измерените максимални разлики варират от един от няколко градуса, като пиковите стойности достигат около 8°С, а инцидентните стойности дори надхвърлят 10°С. Изключително високите температури по време на горещи вълни водят до топлинен стрес, неблагоприятно влияние върху здравето (особено сред възрастните, хронично болните и бременни жени) и могат да увеличат смъртността. Изследванията показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от нидерландските градски райони поне седем дни в годината. Нарастващата градска плътност и глобалното затопляне ще увеличат честотата на периодите на топлинен стрес в града, докато зелените зони поглъщат по-малко топлина през деня и се охлаждат по-бързо през нощта, отколкото в запечатаните градски райони. Зелените зони поглъщат по-малко топлина през деня и се охлаждат по-бързо през нощта отколкото в запечатаните градски райони, като намаляват топлинния стрес.

Как зеленината въздейства? • Увеличаването на градската растителност с 10% намалява ефекта на топлинния остров средно с 0,6°С.

 • Зеленината осигурява охлаждане, като ограничава слънчевата радиация (т. е. осигурява сянка) и като изпарява вода и овлажнява въздуха. Ефектът от охлаждането чрез изпарение е най-силен следобед, вечер и рано през нощта. Той е от изключително значение, тъй като топлинният стрес по време на сън има значителни неблагоприятни ефекти върху здравето.

 • Изследванията показват, че хората се чувстват по-комфортно в озеленени пространства по време на по-топло време.

 • Парковете остават по-хладни от плътно застроените градски центрове по време на горещо време, измерени са температурни разлики с над 5°С. Най-голям ефект има засенчването, което помага да се намалят температурите на въздуха, а намалената слънчева радиация под дърветата значително повишава нивото на топлинния комфорт.

 • Парковете не само осигуряват „хладни острови” в по-топлите градски среди, но също така имат охлаждащ ефект върху околните квартали. Той зависи от размера на парка и е измерен в радиус до 700 м.

 • Комбинацията от зелените фасади, градини пред входове и улични дървета успява най-добре да намали топлината по улиците и може да понижи температурите с 2°С на ниво пешеходци.


Препоръки: • За подобряване на топлинния комфорт и предотвратяване на топлинния стрес в градските райони е важно да се увеличи съотношението на вегетативните площи към застроените повърхности.

 • Топлинният комфорт за жителите е свързан главно с размера на предоставената сянка: дърветата с големи корони са най-ефективни както в парковете, така и на улицата. Поради това е важно да се създадат добри условия за отглеждане на дървета.

 • Ефектът от охлаждането чрез изпаряване е ограничен в непосредствена близост до растенията; използването на този ефект в мащаба на квартал изисква добра и обширна мрежа от зеленина.

 • Охлаждащият ефект на изпарението работи, само когато растенията получат достатъчно вода, така че не забравяйте да проектирате и управлявате ефективни съоръжения за напояване, тъй като то помага на дърветата и растенията по време на сухи периоди.

 • Зелените покриви подпомагат изолацията на дома и предотвратяват прегряването през лятото, а широкомащабното приложение може да помогне за охлаждането на цели квартали.

 • Трябва да бъдат засадени зелени площи, за да се даде възможност за приток на въздух в околността, тъй като свежия въздух значително помага да се намали екефта на топлинния остров.


Volkstuinencom

Качество на въздуха


Основните замърсители на въздуха в градските райони (азотни оксиди, фини прахови частици и летливи органични съединения като бензен) идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното изложение на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Въпреки че качеството на въздуха в повечето региони в Нидерландия например отговаря на стандартите, това не означава, че рискът е елиминиран изцяло. Според препоръките на СЗО продължаването на увеличаванет она стандарта за фините прахови частици в Нидерлания ще увеличи средната продължителност на живота с три месеца, ще намали преждевременните смъртни случчаи с 600 и болничните дни с 1,5 млн. годишно. Градските зони съчетават висока гъстота на населението с върхова активност (натоварените пътища) и затова локалните мерки за подобряване качеството на въздуха са много ефективни. Ефектите от филтрирането и улавянето на слънчевите лъчи, осигурени от зеленината, могат да допринесат значително в това отношение.

Как зеленината въздейства? • Всички форми на зеленина помагат за пречистване на въздуха от прахови частици и замърсители. Газообразните замърсители се абсорбират от листата, а праховите частици се филтрират.

 • Дърветата са най-ефективни в пречистването на въздуха поради техния размер и обем: средно голямо градско дърво улавя 100 г прахови частици на година, което е еквивалентно на количеството фини прахови частици, произведено от кола преминала 5500 км.

 • Другите видове зеленина също помагат за пречистването на въздуха: 1 кв. м бръшлян абсорбира 4-6 г прахови частици годишно, а покрив със сукулентни растения улавя 0,15 г/кв. м годишно.

 • Гъстата растителност може да се използва за защита на жилищни райони или чувствителни сгради от източници на замърсяване (като натоварените пътища).


Препоръки: • Увеличете броя на зрелите дървета, за да увеличите капацитета на филтрация.

 • Големите и здрави дървета са най-ефективни, така че не забравяйте да осигурите подходящи условия за растеж.

 • Вечнозелените иглолистни дървета са най-ефективни при улавянето на частици; широколистните дървета с големи корони, мъхест или лепкави листа са добра алтернатива.

 • Дърветата с плиски широки листа са най-подходящи за абсорбиране на озон и азотен оксид. Трябва да се избягват видове, които отделят големи количества летливи органични съединения.

 • Големите зелени площи помагат за подобряване на локалното качество на въздуха.

 • Сянката върху паркингите намалява изпарението на горивото от резервоарите за гориво.

 • Обменът на атмосферния въздух е изключително важен за качеството на въздуха. Следователно зеленината не трябва да бъде по изолирани улици (създаване на „зелен каньон”), а да се обвърже със зелените покриви и фасадите като алтернативи.

 • Гъстата растителност може да предпази жилищните райони с чувствителните сгради (училища, болници, домове за възрастни хора) от замърсяване от локални източници.

 • Спатофилум е най-известното растение за подобряване на качеството на вътрешния въздух. Палма арека, драцена и папратите са друг вариант за растения, значително подобряващи качеството на въздуха в затворени помещения.Стрес и възможност за концентрация


Инфекциозните заболявания до скоро бяха основната причина за отсъствие по болест. Днес обаче те са заменени от състояния, свързани с начина на живот като сърдечно-съдови заболявания и състояния, свързани с депресия и безпокойство. Хроничният стрес е основен рисков фактор в това отношение: 75-90% от всички посещения при личния лекар се считат за причинени от стреса. Зелената среда на живот спомага за подобряване на здравето и намаляване на стреса.

Как зеленината въздейства? • Зелените площи са по-успокояващи от застроените райони: хората се възстановяват по-бързо от стреса, концентрацията също се възстановява по-бързо и са в по-добро настроение.

 • Децата със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност показват по-високи нива на концентрация след ходене в градския парк, отколкото след като се разхождат в жилищен район или в центъра на града при една и съща продължителност от време. С 10% по-малко лекарства се предписват на деца с такъв синдром, когато са в зелена среда (но това не важи за „богатите” предградия).

 • По-озеленените условия на живот са свързани с по-нисък риск от стресови състояния и съответно на сърдечно-съдови заболявания, депресия и тревожни разтройства.

 • Дори и гледката към разнообразна зеленина от дома показва по-ниски нива на кортизол (хормон на стреса) и подобрено чувство за благополучие.

 • Особено хора, които не са в състояние или не могат да търсят природа далеч от домовете си (като деца, възрастни хора и групи с нисък социално-икономически статус), се възползват от районната зеленина.

 • Хората, които са се преместили в по-зелени райони, показват дългосрочно подобрено психично здраве.


Препоръки: • Засадете голямо разнообразие от локална зеленина: това ще увеличи вероятността от използването и, както и ще подобри социалното взаимодействие и ще има ползи за благосъстоянието на хората в квартала. Всички форми на зеленина (дървета, храсти, трайни насаждения и др.) усилват нейния положителен ефект.

 • Осигурете подходяща поддръжка: видимото пренебрегване и занемаряване прави хората несигурни.

 • Обмислете факторите на околната среда, които могат да попречат на спокойното изживяване, като например шумът от трафика.

 • Не се съсредоточавайте изцяло върху зелените площи: също така помислете за по-малки естествени елементи като улични дървета и градински растения.

 • Машравете растителността видима и използваема: хората трябва да са в състояние да усетят – зелените стени изглеждат по-ефективни в този смисъл, отколкото зелените покриви, освен ако не са част от гледката или са достъпни (покривни градини и паркове).

 • Зеленината в непосредствена среда е особено важна за хората, които прекарват много време в своите жилищни райони.Социално сближаване


Въпреки голямата гъстота на населението, животът в големия град може да бъде анонимен. Самотата и социалната изолация са рискови фактори за психичното заболяване: те увеличават вероятността от депресия, която СЗО прогнозира, че ще бъде проблем №1 на общественото здраве за 2020 г. По-голямото чувство за социално сближаване в кварталите смекчава този риск. Дори прости неща като например редовно навлизане на хора в обществените пространства, разпознаването на съседите и поздравяването помежду им могат да помогнат на хората да се чувстват като у дома си. По-голямото чувство за социално сближаване също помага на хората да се чувстват по-безопасно в кварталите си, което е и ключов фактор за благополучието.

Как зеленината въздейства? • Атрактивната зеленина в живата среда може да насърчи хората да излизат навън (или да го правят по-често) и така да се срещнат със своите съседи, като косвено се въздейства на благосъстоянието чрез укрепване на чувството за квартална общност.

 • Хората проявяват по-добро социално поведение, докато (или след като) прекарват времето си в зелена среда.

 • Повечето зеленина е свързана и с по-ниски нива на агресия и престъпност, което осигурява допълнителен тласък за здравето и благосъстоянието – пряко или косвено чрез повишеното чувство за сигурност.


Препоръки • Зеленината трябва да предизвиква чувство на безопасност; прерасналата и/или видимо пренебрегната растителност може да накара хората да се чувстват в опасност.

 • Зелените площи трябва да обслужват сравнително малка площ: малък (безопасен и атрактивен) локален парк е по-добър от голям градски парк, тъй като основната цел е да се улеснят срещите между съседи.

 • Насърчаването на продължителни посещения в зелените площи ще увеличи вероятността от случайни срещи. Поставете пейки около централна точка на интерес в природна зона (например около водни елементи).

 • Като проектирате зелена зона, трябва да имате предвид целевата аудитория. Улесняването на срещите е особено важно за възрастните хора.

 • Ако зелените площи трябва да обслужват множество функции, те трябва да бъдат съвместими и да не водят до конфликти между различните потребители.Физическата активност


Липсата на физическа активност (и от там затлъстяването) е основен рисков фактор за здравето. Това е най-голямата причина за заболявания след пушенето. Затлъстяването увеличава риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. Според нидерландските здравни стандарти 1/3 от възрастните не получават достатъчно физическа активност (т. е. дейност която се счита поне за „умерена”). Съществуват все повече доказателства, че заседналият начин на живот (седнал или легнал) е сам по себе си рисков фактор. На децата вече се препоръчва да органичават такова поведение, а локалните зелени площи предоставят възможности за спорт и упражнения.

Как зеленината въздейства? • Локалните зелени площи се свързват с по-високи нива на физическа активност, особено сред момчетата от началната училищна възраст.

 • Няма сериозни доказателства, че повече (или по-привлекателна) зеленина кара  възрастните да спортуват повече, но хората се радват на развлекателните дейности в естествена среда. Възможността за участие в определени дейности за отдих може да поощри посещенията в локалните зелени площи и да позволи на хората да се радват на други здравни услуги, осигурени от зеленината.

 • Градинарството е друга форма на физическа активност, свързана с природата.


Препоръки • За насърчаване на физическата активност се съсредоточете основно върху потенциалните дейности за отдих в зелените площи.

 • Зоните трябва да бъдат лесни и безопасни за достъп, както и да бъдат безопасни изобщо. Какво ще е точно това зависи от таргет групата (деца или възрастни хора).

 • Инфраструктурата и съоръженията също са важни, тъй като те трябва да улесняват (или поне да позволяват) желаната дейност. Минималната необходима площ зависи от планираните дейности.

 • Необходимите съоръжения също завидят от целевата група. За децата това може да означава площадки за свободни игри, а за възрастните хора – движещи се пешеходни пътеки.

 • Колкото по-голям е фокусът върху дейността, толкова по-декоративна става зеленината – освен ако самите дейности не включват взаимодействие с природата (оцеляване, планинско колоездене, дървообработване или градинарство).

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel