skip to Main Content
Зеленината и здравеопазването

Зеленината и здравеопазването

image
28.2.2022

Зелените площи във и около домове за възрастни, болници и клиники са благоприятни за климата във и извън тях. Те имат положителен ефект върху състоянието на пациентите и способността им за възстановяване, както и върху общото благосъстояние на лекуващите се, персонала и посетителите.Какво прави зеленината? • Видимата зеленина, както на закрито, така и на открито намалява стреса сред пациентите и персонала.

 • Растенията в болници и други здравни заведения пречистват въздуха: те намаляват концентрациите на въглероден диоксид и летливи органични съединения, поддържат въздуха свеж и подобряват здравето на хората.

 • Външната растителност намалява топлината във и около сградите през лятото и намалява топлинния стрес и необходимостта от климатизация.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет, като намаляват разходите за отопление и охлаждане на сградите.

 • Зелената среда е по привлекателна и създава повече разнообразие, премествайки фокуса на внимание далеч от болката и стреса.

 • Интериорните растения отделят водни пари, като по този начин овлажняват въздуха и намаляват вероятността от главоболия.

 • В озеленена среда хората прекарват повече време на открито и са по-активни. Това важи и за възрастните и за амбулаторните пациенти.


Приложения: • Дворове и други градини като релакс/тихи зони.

 • Дворове и други градини като зони за лечение.

 • Зелени покриви и фасади.

 • Зелени стени и градини на закрито в централните зони, столови, чакални и някои зони за лечение.

 • Атрактивно озеленяване на болнични заведения – включително зелени огради и дървета.

 • Продължаване на естествената свързаност на зеленината около болниците.


Доказан успех: • Времето за възстановяване е с 20% по-късо за пациентите, чийто изглед включва зеленина.

 • Домове за стари хора, които имат зеленина, ще утроят доброволците си.

 • Пациентите, пребиваващи в зелена среда, използват 30% по-малко обезболяващи средства.Температурата


Много болници се намират в градските райони, където средните температури са по-високи от тези в околните райони (ефектът на „топлинния остров”). Той се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове и се увеличава с гъстотата на застрояване. Измерените максимални разлики варират от един до няколко градуса, като пиковите стойности достигат около 8°C, а инцидентните стойности дори надхвърлят 10°C. Топлинният стрес, причинен от високите температури, оказва неблагоприятно въздействие върху здравето (особено сред възрастните, хронично болните и бременните жени) и може да увеличи смъртността. Той също оказва отрицателно влияние на способността на персонала да работи и да се съсредоточава. Изследванията показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от нидерландските градски райони поне седем дни в годината. Нарастващата градска плътност и глобалното затопляне ще увеличат гъстотата на периодите на топлинен стрес в града. Въпреки това зеленината може да помогне за понижаване на температурите в града.

Как зеленината въздейства? • Зеленината осигурява охлаждане, като блокира слънчевата радиация (т. е. осигурява сянка) и подпомага изпарението: увеличение с 10% на растителността може да намали ефекта на градския топлинен остров средно с 0,6°С.

 • Зелените покриви и зелени фасади намаляват затоплянето в болничните сгради, като ограничават ефекта от топлинния стрес върху пациентите и персонала и намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Засаждането на растителност около болниците спомага за намаляването на топлинния стрес в околната среда и е най-ефективна, когато въздухът от растителността не е възпрепятстван.

 • Зелените площи помагат за улавяне на въглеродния диоксид.

 • Сянката на дърветата над паркингите намалява изпарението на горивото по резервоарите и намалява топлината в интериора на автомобила.


Препоръки: • Зелените покриви над здравните заведения намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Увеличаване на растителността около здравните заведение и засаждането на дървета в зелените площи намалява ефекта на топлинния остров.

 • По-големите зелени пространства във и около болничните заведения могат да помогнат за създаването на по-приятен климат в по-голяма територия, при условие, че районът е добре структуриран и озеленен, за да позволи циркулацията на въздуха.Качество на въздуха


Основните замърсители на въздуха (азотни оксиди, фини прахови частици и летливи органични съединения, бензен и формалдехит) идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното изложение на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечн0-съдови заболявания. Реално няма безопасна долна граница на концентрациите на тези съединения, като те могат да се повишат значително в районите близо до натоварени пътища и кръстовища. Често качеството на въздух в затворени помещения е лошо; голям брой хора в сравнително малки пространства често предизвикват значително повишаване на нивата на въглероден диоксид. В затворени помещения могат да присъстват и летливи органични съединения от строителни материали (като формалдехид и бензен).

Как зеленината въздейства? • Интериорните растения могат да се използват за подобряване на качеството на въздуха в здравните заведения. Когато растенията имат достатъчно светлина и вода поглъщат въглероден диоксид oт въздуха, което помага да се намалят нивата на въглероден диоксид в околната среда.

 • Интериорните растения помагат за овлажняване на сухия въздух вътре в сградите.

 • Растенията филтрират летливите органични съединения от атмосферата. Например е доказано, че спатифулумът може да абсорбира и преобразува 20 мг формалдехид на 500 гр зеленина за час. Формалдехидът е обичаен дезинфектант, но в прекомерни дози може да бъде отровен и канцерогенен за хората.


Препоръки: • Oтглеждайте стайни растения, за да подобрите качеството на въздуха в сградите. Стайните растения отстраняват замърсители (особено въглероден диоксид и летливи органични съединения) и повишават влажността на въздуха.

 • Засадете дървета по паркингите, за да намалите изпарението на гориво от резервоарите, да намалите топлинния стрес върху посетителите и да намалите разхода на гориво, като намалите използването на климатик в автомобилите.

 • За качеството на въздуха е важна неговата циркулация и това е причината растителносттта около здравните заведения да трябва да бъде засадена така, че да има възможност да получи ефикасен въздушен поток.

 • Засаждането на гъста растителност може да помогне да защити болници и домове за стари хора от локални източници на замърсяване (особено улици).Стрес и състояние на духа


Посещаването или пребиваването в болница е стресиращо преживяване за повечето пациенти. Високите нива на стрес могат да попречат на бързото възстановяване.

Как зеленината въздейства? • Растенията в чакалните намаляват стреса.

 • Растенията в болничните помещения намаляват чувството на тревожност и болка и намаляват употребата на болкоуспокояващи средства; докладвано е и, че е необходимо по-малко време за възстановяване на пациентите.

 • Гледката към зеленина през прозореца на болничната стая спомага да се намали продължителността на болничния престой (с почти един ден).

 • Пациентите в американска болница, възстановяваща се от жлъчна хирургия, които са имали изглед към дърветата от стаята си, са използвали по-слаби болкоуспокояващи от тези, чийто изглед е бил към тухлена стена.


Препоръки • Уверете се, че гледката от болничните стаи включва зеленина (за предпочитане видима от леглото), както и други места, посещавани от пациенти (чакалня, общи помещения).

 • Създавайте атрактивни зелени пространства (градини) за амбулаторни пациенти (и служителите), за да се отпуснат; уверете се, че тези зони са достъпни за хора в инвалидни колички или с други ограничения на мобилността.

 • Осигурете лесен достъп до вътрешните и външни зелени площи включително зони, които не са задължително част от самата институция като например обществени паркове и градини.

 • Използване и други средства за насърчаването на използването на тези зелени площи (информация, значи и дейности и т. н.)

 • По-големите зелени площи в непосредствена близост осигуряват места, където персоналът и пациентите могат да се разхождат, насърчавайки по-голяма производителност и по-бързо възстановяване.Възстановяване


Зелените площи във и около болниците осигуряват релаксация и стимул за оздравяването на пациентите.

Как въздейства зеленината? • Изглед, който включва зеленина, скъсява болничния престой.

 • Пациентите се оплакват по-малко от болничния персонал в по-зелени околни пространства.

 • Болниците, които включват зеленина в своя дизайн, показват увеличаване на размера на социалната подкрепа, получена от пациентите.

 • Зелените вътрешни/външни пространства могат също да бъдат включени в различни типове или компоненти на терапията (например химиотерапевтични градини или зелени зали за физиотерапия).

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel