skip to Main Content
Зеленината и здравеопазването

Зеленината и здравеопазването

image
10.3.2021

Зелените площи във и около домове за възрастни, болници и клиники са благоприятни за климата във и извън тях. Те имат положителен ефект върху състоянието на пациентите и способността им за възстановяване, както и върху общото благосъстояние на лекуващите се, персонала и посетителите.

Какво прави зеленината?


 • Видимата зеленина, както на закрито, така и на открито намалява стреса сред пациентите и персонала.

 • Растенията в болници и други здравни заведения пречистват въздуха: те намаляват концентрациите на въглероден диоксид и летливи органични съединения, поддържат въздуха свеж и подобряват здравето на хората.

 • Външната растителност намалява топлината във и около сградите през лятото и намалява топлинния стрес и необходимостта от климатизация.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет, като намаляват разходите за отопление и охлаждане на сградите.

 • Зелената среда е по привлекателна и създава повече разнообразие, премествайки фокуса на внимание далеч от болката и стреса.

 • Интериорните растения отделят водни пари, като по този начин овлажняват въздуха и намаляват вероятността от главоболия.

 • В озеленена среда хората прекарват повече време на открито и са по-активни. Това важи и за възрастните и за амбулаторните пациенти.
Приложения:

 • Дворове и други градини като релакс/тихи зони.

 • Дворове и други градини като зони за лечение.

 • Зелени покриви и фасади.

 • Зелени стени и градини на закрито в централните зони, столови, чакални и някои зони за лечение.

 • Атрактивно озеленяване на болнични заведения – включително зелени огради и дървета.

 • Продължаване на естествената свързаност на зеленината около болниците.


Доказан успех:

 • Времето за възстановяване е с 20% по-късо за пациентите, чийто изглед включва зеленина.

 • Домове за стари хора, които имат зеленина, ще утроят доброволците си.

 • Пациентите, пребиваващи в зелена среда, използват 30% по-малко обезболяващи средства.Температурата


Много болници се намират в градските райони, където средните температури са по-високи от тези в околните райони (ефектът на „топлинния остров”). Той се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове и се увеличава с гъстотата на застрояване. Измерените максимални разлики варират от един до няколко градуса, като пиковите стойности достигат около 8°C, а инцидентните стойности дори надхвърлят 10°C. Топлинният стрес, причинен от високите температури, оказва неблагоприятно въздействие върху здравето (особено сред възрастните, хронично болните и бременните жени) и може да увеличи смъртността. Той също оказва отрицателно влияние на способността на персонала да работи и да се съсредоточава. Изследванията показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от нидерландските градски райони поне седем дни в годината. Нарастващата градска плътност и глобалното затопляне ще увеличат гъстотата на периодите на топлинен стрес в града. Въпреки това зеленината може да помогне за понижаване на температурите в града.

Как зеленината въздейства?

 • Зеленината осигурява охлаждане, като блокира слънчевата радиация (т. е. осигурява сянка) и подпомага изпарението: увеличение с 10% на растителността може да намали ефекта на градския топлинен остров средно с 0,6°С.

 • Зелените покриви и зелени фасади намаляват затоплянето в болничните сгради, като ограничават ефекта от топлинния стрес върху пациентите и персонала и намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Засаждането на растителност около болниците спомага за намаляването на топлинния стрес в околната среда и е най-ефективна, когато въздухът от растителността не е възпрепятстван.

 • Зелените площи помагат за улавяне на въглеродния диоксид.

 • Сянката на дърветата над паркингите намалява изпарението на горивото по резервоарите и намалява топлината в интериора на автомобила.


Препоръки:

 • Зелените покриви над здравните заведения намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Увеличаване на растителността около здравните заведение и засаждането на дървета в зелените площи намалява ефекта на топлинния остров.

 • По-големите зелени пространства във и около болничните заведения могат да помогнат за създаването на по-приятен климат в по-голяма територия, при условие, че районът е добре структуриран и озеленен, за да позволи циркулацията на въздуха.Качество на въздуха


Основните замърсители на въздуха (азотни оксиди, фини прахови частици и летливи органични съединения, бензен и формалдехит) идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното изложение на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечн0-съдови заболявания. Реално няма безопасна долна граница на концентрациите на тези съединения, като те могат да се повишат значително в районите близо до натоварени пътища и кръстовища. Често качеството на въздух в затворени помещения е лошо; голям брой хора в сравнително малки пространства често предизвикват значително повишаване на нивата на въглероден диоксид. В затворени помещения могат да присъстват и летливи органични съединения от строителни материали (като формалдехид и бензен).

Как зеленината въздейства?

 • Интериорните растения могат да се използват за подобряване на качеството на въздуха в здравните заведения. Когато растенията имат достатъчно светлина и вода поглъщат въглероден диоксид oт въздуха, което помага да се намалят нивата на въглероден диоксид в околната среда.

 • Интериорните растения помагат за овлажняване на сухия въздух вътре в сградите.

 • Растенията филтрират летливите органични съединения от атмосферата. Например е доказано, че спатифулумът може да абсорбира и преобразува 20 мг формалдехид на 500 гр зеленина за час. Формалдехидът е обичаен дезинфектант, но в прекомерни дози може да бъде отровен и канцерогенен за хората.


Препоръки:

 • Oтглеждайте стайни растения, за да подобрите качеството на въздуха в сградите. Стайните растения отстраняват замърсители (особено въглероден диоксид и летливи органични съединения) и повишават влажността на въздуха.

 • Засадете дървета по паркингите, за да намалите изпарението на гориво от резервоарите, да намалите топлинния стрес върху посетителите и да намалите разхода на гориво, като намалите използването на климатик в автомобилите.

 • За качеството на въздуха е важна неговата циркулация и това е причината растителносттта около здравните заведения да трябва да бъде засадена така, че да има възможност да получи ефикасен въздушен поток.

 • Засаждането на гъста растителност може да помогне да защити болници и домове за стари хора от локални източници на замърсяване (особено улици).Стрес и състояние на духа


Посещаването или пребиваването в болница е стресиращо преживяване за повечето пациенти. Високите нива на стрес могат да попречат на бързото възстановяване.

Как зеленината въздейства?

 • Растенията в чакалните намаляват стреса.

 • Растенията в болничните помещения намаляват чувството на тревожност и болка и намаляват употребата на болкоуспокояващи средства; докладвано е и, че е необходимо по-малко време за възстановяване на пациентите.

 • Гледката към зеленина през прозореца на болничната стая спомага да се намали продължителността на болничния престой (с почти един ден).

 • Пациентите в американска болница, възстановяваща се от жлъчна хирургия, които са имали изглед към дърветата от стаята си, са използвали по-слаби болкоуспокояващи от тези, чийто изглед е бил към тухлена стена.


Препоръки:

 • Уверете се, че гледката от болничните стаи включва зеленина (за предпочитане видима от леглото), както и други места, посещавани от пациенти (чакалня, общи помещения).

 • Създавайте атрактивни зелени пространства (градини) за амбулаторни пациенти (и служителите), за да се отпуснат; уверете се, че тези зони са достъпни за хора в инвалидни колички или с други ограничения на мобилността.

 • Осигурете лесен достъп до вътрешните и външни зелени площи включително зони, които не са задължително част от самата институция като например обществени паркове и градини.

 • Използване и други средства за насърчаването на използването на тези зелени площи (информация, значи и дейности и т. н.)

 • По-големите зелени площи в непосредствена близост осигуряват места, където персоналът и пациентите могат да се разхождат, насърчавайки по-голяма производителност и по-бързо възстановяване.Възстановяване


Зелените площи във и около болниците осигуряват релаксация и стимул за оздравяването на пациентите.

Как въздейства зеленината?

 • Изглед, който включва зеленина, скъсява болничния престой.

 • Пациентите се оплакват по-малко от болничния персонал в по-зелени околни пространства.

 • Болниците, които включват зеленина в своя дизайн, показват увеличаване на размера на социалната подкрепа, получена от пациентите.

 • Зелените вътрешни/външни пространства могат също да бъдат включени в различни типове или компоненти на терапията (например химиотерапевтични градини или зелени зали за физиотерапия).

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel