skip to Main Content
Зеленината и работната среда

Зеленината и работната среда

image
20.3.2021

Зелената среда във и около офиси и друга работна среда е добра както за вътрешния, така и за външния климат и има положителен ефект върху здравето и благосъстоянието на служителите и посетителите. Тя подпомага концентрацията, помага за намаляване на стреса и увеличава производителността на персонала.

Какво прави зеленината?


 • Растенията в офисите пречистват въздуха: намаляват концентрацията на въглероден диоксид и летливи органични съединения, като поддържат въздуха свеж и здрав.

 • Външната растителност намалява топлината във и около сградите през лятото, топлинния стрес и необходимостта от климатизация.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет, като намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Растенията в офиса отделят водни пари, които овлажняват въздуха, намаляват главоболието и подобряват концентрацията.

 • Гледките към зелени пространства повишават концентрацията и подпомагат възстановяването от стреса.

 • Зелената среда насърчава хората да се разхождат по време на обедната почивка, като така се поддържа повишена работоспособност и добро здравословно състояние.


Приложения:

 • Зелени покриви и фасади.

 • Зелени вътрешни офис стени.

 • Интериорни растения в столовата, централни помещения и офиси/конферентни зали на фирмата.

 • Зелени разделителни стени.

 • Атрактивно озеленяване на офис помещенията, включително зелени граници, живи плетове и дървета.

 • Компаниите могат да включат използването на растителността в политиката си за устойчивост, като така представят „зеления” си образ.


Доказан успех:

 • Изследване в Норвегия показва, че работниците в офиси, които нямат външен изглед от бюрото си, са пет пъти по-склонни да поставят растение в кабинета си, отколкото тези с изглед към външни отворени пространства.

 • Датско проучване разкри, че служителите със „зелена гледка” са по-щастливи от гледката си. Това щастие, от своя страна, корелира положително с нивата на производителност.

 • В експериментално проучване на работната среда служителите с гледка към растенията са завършили теста за концентрация с 19% по-бързо от тези в стаята без растения.Температурата


По-високите проценти на застроените площи обикновено водят до по-високи температури (ефектът на „топлинния остров”), като това не важи само за градовете, но и за индустриалните и бизнес имоти. Той се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове и се увеличава гъстотата на застрояване. Топлинният стрес намалява производителността, а екстремните стойности или задържане на продължителна висока температура могат да засегнат здравето на персонала. Изследванията показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от холандските градски райони поне 7 дни в годината. Нарастващата плътност на застрояване и глобалното затопляне ще увеличат честотата на периодите на топлинен стрес в града. Зоните с много зеленина остават по-хладни от запечатаните (бетонираните) градски зони, като тозиефент на охлаждане на околната среда спомага и за намаляване на градското затопляне като цяло.

Как зеленината въздейства?

 • Зеленината осигурява охлаждане, като блокира слънчевата радиация (т. е. осигурява сянка) и подпомага изпарението; увеличение с 10% на градската растителност намалява ефента на топлинния остров средно с 0,6°С.

 • Зелените покриви (както и в комбинация със зелени фасади) намаляват температури в големите сгради и фабрики, като така намаляват и свързаните с тях разходи за охлаждане или загуби при производството.

 • Сянката на дърветата над паркингите намалява изпарението на горивото от резервоарите и поддържа интериора на автомобила по-хладен.

 • Засаждането на растителността спомага за намаляването на топлинния стрес в околната среда и е най-ефективно, когато хладният въздух, идващ от зеленината, може свободно да преминава през района.

 • Зеленината в промишлените и индустрални райони също помага за улавяне на въглероднив диоксид и намаляване на глобалното затопляне.


Препоръки:

 • Зелените покриви на предприятията и заводите намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Повече вегетативни повърхности изасаждане на дървета в уличните зелени ивици в индустриални и бизнес имоти подобрява жизнената среда, като помагат за намаляване на ефекта на топлинния остров.

 • Засаждането на засенчващи дървета във и около паркингите създава комфортна външна среда и помага за охлаждането на интериора на автомобилите.

 • По-големите зелени площи в индустриални и бизнес зони помага за създаването на по-благоприятен климат като цяло.


Качество на въздуха


Основните замърсители на въздуха в градските райони азотни оксиди, финни прахови частици и летливи органични съединения като бензен идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното излагане на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Въпреки че качеството на въздуха например в повечето региони в Нидерландия тоговаря на стандартите, това не означава, че рискът е елиминиран изцяло. Според препоръките на СЗО продължаването на увеличаването на стандарта за ФПЧ2.5 в Нидерландия ще увеличи средната продължителност на живота с 3 месеца, ще намали преждевременните смъртни случаи с 600 и ще намали болничните дни с 1,5 млн. годишно. В индустриалните райони натоварения трафик често е локален източник на ФПЧ (сажди) и азотни оксиди. Промишлените замърсители обикновено се изхвърлят през комините и се разсейват в по-високите атмосферни слоеве.

Как зеленината действа?

 • Всички форми на растителност помагат да се премахнат ФПЧ и другите замърсители от въздуха. Газообразните замърсители се абсорбират от листата, а частиците се филтрират пасивно.

 • Растенията също така могат да подобрят качеството на въздуха в помещенията особено чрез улавяне на летливи органични съединения (ЛОС) като бензен и формалдехид, излъчвани от строителните материали.

 • Сърветата са най-ефективни благодарение на техния размер и обем. Градските дървета улавят 100 грама прахови частици годишно.

 • Другите видове зеленина също помагат за пречистването на въздуха: един квадратен метър бръшлян абсорбира 4-6 г прахови частици годишно, а покрив със сукулентни растения улавя 0,15 г/м2/годишно.

 • Плътната растителност може да се използва и за защита на съседни жилищни райони и чувствителни сгради като училища и болници от замърсяването, причинено от натоварения трафик и бизнес имотите.

 • Персоналът, който работи в офис помещенията с растения, окачествяват въздуха като по-чист.


Препоръки:

 • Увеличете размера на крайпътната растителност, за да увеличите капацитета на филтър ефекта. Големите и здрави дървета са най-ефективни, така че не забравяйте да осигурите подходящи условия за растеж.

 • Вечнозелените иглолистни дървета са най-ефективни в улавянето на частици; широколистните дървета с големи, мъхести или лепкави листа са добра алтернатива.

 • Дърветата с плоски широки листа са най-подходящи за абсорбиране на озон и азотен оксид. Трябва да се избягват видовете, които отделят големи количества летливи органични съединения.

 • Големите зелени площи помагат за подобряване на локалното качество на въздуха.

 • Сянката над паркингите намалява изпарението на горивото от резервоарите за гориво.

 • Поради възможността на обмена на въздух в околната среда за качеството на въздуха трябва да бъде засадена растителност около индустриални и офис имоти, за да позволи ефективната циркулация на въздуха.

 • Гъстата растителност по границите на имотите може да предпази жилищните райони и чувствителните сгради (училища, болници, домове за стари хора) от замърсяване от локални източници (особено трафик).

 • В работна среда използвайте видове, които ефективно пречистват въздуха като например спатофилум, палма Арека, драцена и папратите.


Физическа активност


Липсата на физическа активност (и оттам затлъстяването) е основен рисков фактор за здравето. Това е най-голямата причина за заболяване след пушенето. Затлъстяването увеличава риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. Според холандските здравни стандарти 1/3 от възрастните не получават достатъчно физическа активност (т. е. дейност, която се счита поне за „умерена”). Доскоро не се правеше разграничение между леката физическа активност и седналото положение. Все пак има все по-големи доказателства, че седенето е само по себе си рисков фактор; заседяването дори се нарича „новото пушене”.Как зеленината въздейства?

 • Атрактивните зелени открити пространства насърчават служителите да излязат навън за кратка или дълга разходка по време на почивките.

 • Същите тези площи могат да се използват за „срещи с разходка”, които спомагат за повишаване на творчеството.


Препоръки:

 • Създайте атрактивна зелена среда, подходяща за разходки.

 • Създайте фирмена култура, която насърчава разходките на открито по време на почивки.


Удовлетвореност и производителност на труда


Инфекциозните заболявания бяха основната причина за отсъствие по болест. Днес обаче те са заменени от състояния, свързани с начина на живот като сърдечно-съдовите заболявания и състояния, свързани с депресия и безпокойство. Хроничният стрес е основен рисков фактор в това отношение. В допълнение към физическото здраве, удовлетворението от работата също е важно. Това включва удовлетвореност от физическите и други елементи на работната среда. Стресът (включително и този, свързан с работата) може да доведе до редица проблемни психологически състояния като „бърнаут” и други подобни, които са в челните редици при професионалните заболявания. Според Холандската организация за приложни научни изследвания прекомерното натоварване и трудностите по време на труд за причина за 7,5 млн. болнични дни през 2014 г. Растенията на работното място могат да помогнат за предотвратяването и намаляването на тези проблеми.

Как зеленината въздейства?

 • Растенията в офисите намаляват стреса и подобряват способността за концентриране.

 • Растенията в офиса увеличават удовлетворението от работното място.

 • Зелената гледка от офиса е свързана с по-нисък стрес, който може да бъде повлиян и от нивото на дневната светлина.

 • Наличието на зелени открити пространства, които могат да се използват по време на почивките, е свързано с намален стрес и с по-високо удовлетворение на работното място.

 • Изследванията в Нидерландия и Великобритания показват увеличение с 15% на производителността в офис със зелени площи и растения.


Препоръки:

 • Поставете растения на работното място и на други места, посещавани от служители (например фирмения стол).

 • Създайте гледка към зелената градина, особено важна е гледката от бюрата.

 • Създайте приятни зелени открити пространства, които могат да бъдат използвани от служителите за почивка.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel