skip to Main Content
Зеленината и работната среда

Зеленината и работната среда

image
1.3.2022

Зелената среда във и около офиси и друга работна среда е добра както за вътрешния, така и за външния климат и има положителен ефект върху здравето и благосъстоянието на служителите и посетителите. Тя подпомага концентрацията, помага за намаляване на стреса и увеличава производителността на персонала.

Какво прави зеленината? • Растенията в офисите пречистват въздуха: намаляват концентрацията на въглероден диоксид и летливи органични съединения, като поддържат въздуха свеж и здрав.

 • Външната растителност намалява топлината във и около сградите през лятото, топлинния стрес и необходимостта от климатизация.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет, като намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Растенията в офиса отделят водни пари, които овлажняват въздуха, намаляват главоболието и подобряват концентрацията.

 • Гледките към зелени пространства повишават концентрацията и подпомагат възстановяването от стреса.

 • Зелената среда насърчава хората да се разхождат по време на обедната почивка, като така се поддържа повишена работоспособност и добро здравословно състояние.


Приложения: • Зелени покриви и фасади.

 • Зелени вътрешни офис стени.

 • Интериорни растения в столовата, централни помещения и офиси/конферентни зали на фирмата.

 • Зелени разделителни стени.

 • Атрактивно озеленяване на офис помещенията, включително зелени граници, живи плетове и дървета.

 • Компаниите могат да включат използването на растителността в политиката си за устойчивост, като така представят „зеления” си образ.


Доказан успех: • Изследване в Норвегия показва, че работниците в офиси, които нямат външен изглед от бюрото си, са пет пъти по-склонни да поставят растение в кабинета си, отколкото тези с изглед към външни отворени пространства.

 • Датско проучване разкри, че служителите със „зелена гледка” са по-щастливи от гледката си. Това щастие, от своя страна, корелира положително с нивата на производителност.

 • В експериментално проучване на работната среда служителите с гледка към растенията са завършили теста за концентрация с 19% по-бързо от тези в стаята без растения.Температурата:


По-високите проценти на застроените площи обикновено водят до по-високи температури (ефектът на „топлинния остров”), като това не важи само за градовете, но и за индустриалните и бизнес имоти. Той се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове и се увеличава гъстотата на застрояване. Топлинният стрес намалява производителността, а екстремните стойности или задържане на продължителна висока температура могат да засегнат здравето на персонала. Изследванията показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от холандските градски райони поне 7 дни в годината. Нарастващата плътност на застрояване и глобалното затопляне ще увеличат честотата на периодите на топлинен стрес в града. Зоните с много зеленина остават по-хладни от запечатаните (бетонираните) градски зони, като тозиефент на охлаждане на околната среда спомага и за намаляване на градското затопляне като цяло.

Как зеленината въздейства? • Зеленината осигурява охлаждане, като блокира слънчевата радиация (т. е. осигурява сянка) и подпомага изпарението; увеличение с 10% на градската растителност намалява ефента на топлинния остров средно с 0,6°С.

 • Зелените покриви (както и в комбинация със зелени фасади) намаляват температури в големите сгради и фабрики, като така намаляват и свързаните с тях разходи за охлаждане или загуби при производството.

 • Сянката на дърветата над паркингите намалява изпарението на горивото от резервоарите и поддържа интериора на автомобила по-хладен.

 • Засаждането на растителността спомага за намаляването на топлинния стрес в околната среда и е най-ефективно, когато хладният въздух, идващ от зеленината, може свободно да преминава през района.

 • Зеленината в промишлените и индустрални райони също помага за улавяне на въглероднив диоксид и намаляване на глобалното затопляне.


Препоръки • Зелените покриви на предприятията и заводите намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Повече вегетативни повърхности изасаждане на дървета в уличните зелени ивици в индустриални и бизнес имоти подобрява жизнената среда, като помагат за намаляване на ефекта на топлинния остров.

 • Засаждането на засенчващи дървета във и около паркингите създава комфортна външна среда и помага за охлаждането на интериора на автомобилите.

 • По-големите зелени площи в индустриални и бизнес зони помага за създаването на по-благоприятен климат като цяло.


Качество на въздуха


Основните замърсители на въздуха в градските райони азотни оксиди, финни прахови частици и летливи органични съединения като бензен идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното излагане на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Въпреки че качеството на въздуха например в повечето региони в Нидерландия тоговаря на стандартите, това не означава, че рискът е елиминиран изцяло. Според препоръките на СЗО продължаването на увеличаването на стандарта за ФПЧ2.5 в Нидерландия ще увеличи средната продължителност на живота с 3 месеца, ще намали преждевременните смъртни случаи с 600 и ще намали болничните дни с 1,5 млн. годишно. В индустриалните райони натоварения трафик често е локален източник на ФПЧ (сажди) и азотни оксиди. Промишлените замърсители обикновено се изхвърлят през комините и се разсейват в по-високите атмосферни слоеве.

Как зеленината действа? • Всички форми на растителност помагат да се премахнат ФПЧ и другите замърсители от въздуха. Газообразните замърсители се абсорбират от листата, а частиците се филтрират пасивно.

 • Растенията също така могат да подобрят качеството на въздуха в помещенията особено чрез улавяне на летливи органични съединения (ЛОС) като бензен и формалдехид, излъчвани от строителните материали.

 • Сърветата са най-ефективни благодарение на техния размер и обем. Градските дървета улавят 100 грама прахови частици годишно.

 • Другите видове зеленина също помагат за пречистването на въздуха: един квадратен метър бръшлян абсорбира 4-6 г прахови частици годишно, а покрив със сукулентни растения улавя 0,15 г/м2/годишно.

 • Плътната растителност може да се използва и за защита на съседни жилищни райони и чувствителни сгради като училища и болници от замърсяването, причинено от натоварения трафик и бизнес имотите.

 • Персоналът, който работи в офис помещенията с растения, окачествяват въздуха като по-чист.


Препоръки • Увеличете размера на крайпътната растителност, за да увеличите капацитета на филтър ефекта. Големите и здрави дървета са най-ефективни, така че не забравяйте да осигурите подходящи условия за растеж.

 • Вечнозелените иглолистни дървета са най-ефективни в улавянето на частици; широколистните дървета с големи, мъхести или лепкави листа са добра алтернатива.

 • Дърветата с плоски широки листа са най-подходящи за абсорбиране на озон и азотен оксид. Трябва да се избягват видовете, които отделят големи количества летливи органични съединения.

 • Големите зелени площи помагат за подобряване на локалното качество на въздуха.

 • Сянката над паркингите намалява изпарението на горивото от резервоарите за гориво.

 • Поради възможността на обмена на въздух в околната среда за качеството на въздуха трябва да бъде засадена растителност около индустриални и офис имоти, за да позволи ефективната циркулация на въздуха.

 • Гъстата растителност по границите на имотите може да предпази жилищните райони и чувствителните сгради (училища, болници, домове за стари хора) от замърсяване от локални източници (особено трафик).

 • В работна среда използвайте видове, които ефективно пречистват въздуха като например спатофилум, палма Арека, драцена и папратите.


Физическа активност


Липсата на физическа активност (и оттам затлъстяването) е основен рисков фактор за здравето. Това е най-голямата причина за заболяване след пушенето. Затлъстяването увеличава риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. Според холандските здравни стандарти 1/3 от възрастните не получават достатъчно физическа активност (т. е. дейност, която се счита поне за „умерена”). Доскоро не се правеше разграничение между леката физическа активност и седналото положение. Все пак има все по-големи доказателства, че седенето е само по себе си рисков фактор; заседяването дори се нарича „новото пушене”.


Как зеленината въздейства? • Атрактивните зелени открити пространства насърчават служителите да излязат навън за кратка или дълга разходка по време на почивките.

 • Същите тези площи могат да се използват за „срещи с разходка”, които спомагат за повишаване на творчеството.


Препоръки • Създайте атрактивна зелена среда, подходяща за разходки.

 • Създайте фирмена култура, която насърчава разходките на открито по време на почивки.


Удовлетвореност и производителност на труда


Инфекциозните заболявания бяха основната причина за отсъствие по болест. Днес обаче те са заменени от състояния, свързани с начина на живот като сърдечно-съдовите заболявания и състояния, свързани с депресия и безпокойство. Хроничният стрес е основен рисков фактор в това отношение. В допълнение към физическото здраве, удовлетворението от работата също е важно. Това включва удовлетвореност от физическите и други елементи на работната среда. Стресът (включително и този, свързан с работата) може да доведе до редица проблемни психологически състояния като „бърнаут” и други подобни, които са в челните редици при професионалните заболявания. Според Холандската организация за приложни научни изследвания прекомерното натоварване и трудностите по време на труд за причина за 7,5 млн. болнични дни през 2014 г. Растенията на работното място могат да помогнат за предотвратяването и намаляването на тези проблеми.

Как зеленината въздейства? • Растенията в офисите намаляват стреса и подобряват способността за концентриране.

 • Растенията в офиса увеличават удовлетворението от работното място.

 • Зелената гледка от офиса е свързана с по-нисък стрес, който може да бъде повлиян и от нивото на дневната светлина.

 • Наличието на зелени открити пространства, които могат да се използват по време на почивките, е свързано с намален стрес и с по-високо удовлетворение на работното място.

 • Изследванията в Нидерландия и Великобритания показват увеличение с 15% на производителността в офис със зелени площи и растения.


Препоръки • Поставете растения на работното място и на други места, посещавани от служители (например фирмения стол).

 • Създайте гледка към зелената градина, особено важна е гледката от бюрата.

 • Създайте приятни зелени открити пространства, които могат да бъдат използвани от служителите за почивка.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel