skip to Main Content
Зеленината и образователната среда

Зеленината и образователната среда

image
1.2.2022

Зелените площи в и около училищата, детските заведения и кампусите са полезни за климата в образователните институции, както във, така и извън тях.  Те имат положителен ефект върху здравето и общото благосъстояние на учениците и на персонала, като подобряват постиженията на учениците и способността им да се концентрират и създават по-добър социален климат.

Какво прави зеленината? • Зеленината в класните стаи пречиства въздуха: намалява концентрациите въглероден диоксид и летливи органични съединения, като поддържа въздуха свеж и здрав.

 • Външната растителност се бори с летните горещини във и около училището, което означава по-малко топлинен стрес и по-малко изкуствено охлаждане.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет на сградата, като така намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Влагата, отделена във въздуха от растенията, помага при сух въздух, намалява главоболието и подобрява концентрацията.

 • Видимата зеленина, както на закрито, така и на открито, намалява стреса и повишава способността за концентриране.

 • Зелените детски площадки насърчават играта на открито и стимулират създаването на по-добър социален климат.


Приложения: • Зелени покриви и фасади.

 • Разположение на растения в столовата, централните пространства и (където е възможно) в класните стаи/лекционни театри.

 • Зелени разделителни стени и мобилни растителни пана.

 • Зелени граници с възможност за създаване и на зеленчукови градини.

 • Дървета на детските площадки и в дворовете на училищата.

 • Обграждане на сградите с растения.


Доказан успех: • Практическо проучване в осем класа от началните училища показва 20% подобрение на представянето, когато има растения в класната стая.

 • Деца в класните стаи, в които има растения, показват с 7% по-малко поява на здравословни проблеми.

 • Зелените „игрища” са по-малко податливи на вандализъм: „Децата не само слагат растенията в земята, но и внимават да не стъпват върху тях и да ги оставят на мира”, казва един учител.

 • В осeм основни училища в Ню Йорк интегрирането на зеленчукови градини в училищната учебна програма е увеличила физическата активност и понижила заседналия начин на живот на учениците.Температурата:


Училищата почти винаги се намират в градските райони, където средните температури са по-високи от тези в околните райони (ефект на „топлинния остров”). Той се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове и се увеличава с гъстотата на застрояване. Измерените максимални разлики варират от един до няколко градуса, като пиковите стойности достигат около 8°С, а инцидентните стойности дори надхвърлят 10°С. Топлинният стрес въздейства неблагоприятно върху способността за концентрация и екстремните стойности или удължената продължителност също могат да окажат  неблагоприятно въздействие върху здравето. Изследвания показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от нидерландските градски райони поне севем дни в годината. Нарастващата градска плътност и глобалното затопляне ще увеличат честотата на периодите на топлинен стрес в града. Въпреки това зеленината може да помогне за понижаване на температурата в града.

Как зеленината въздейства? • При високи температури всички хора, включително деца и преподаватели, се чувстват по-добре в зелена среда.

 • Зелените покриви (и в комбинация със зелените фасади) подобряват изолацията на училищните сгради, както и качеството на обучителната среда. Като резултат разходите за отопление и охлаждане също намаляват.

 • Сянката на дърветата над площадките за игра увеличава топлинния комфорт, когато времето е топло и увеличава и възможностите за игра.


Препоръки: • Използването на зелени фасади и покриви в училищните сгради подобрява изолацията, което спомага за намаляване на разходите за отопление и охлаждане.

 • Засаждането на дървета за засенчване на детската площадка ще осигури повече възможности за игра по време на топло време и ще направи детската площадка по-привлекателно място за игра.


Качеството на въздуха:


Основните замърсители на въздуха в градските райони (азотни оксиди, фини прахови частици и летливи органични съединения като бензен) идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното изложение на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Реално няма безопасна долна граница на концентрациите на тези съединения, като те могат да се повишат значително в районите, близо до оживени улици или кръстовища. Често качеството на въздуха в затворени помещения в училищните стаи е лошо; големия брой деца и учители в сравнително малко пространство често предизвикват значително повишаване на нивата на въглероден диоксид. В затворените помещения могат да присъстват и летливи органични съединения от строителни материали (като формалдехит и бензен). Зеленината може да помогне за подобряването на качеството на въздуха както в закрити помещения, така и на открито, като благоприятства за цялостното здраве в дългосрочен план. В краткосрочен план зеленината облекчава стреса, подобрява  концентрацията и общото благосъстояние.

Как зеленината въздейства? • Гъстата растителност ограничава потока на мръсен въздух в училищната среда, идващ от съседните натоварени улици.

 • При достатъчно светлина и вода, растенията поглъщат въглероден диоксид от въздуха, което помага да се намалят нивата на въглероден диоксид в околната среда. Проведено проучване в класните стаи, в които има растения, показва понижение на концентрациите на въглероден диоксид с 10-20% в сравнение с класните стаи без растения.

 • Растенията също така могат да абсорбират формалдехит и бензен от атмосферата. Направено изследване в училище в Португалия показва, че растенията могат да причинят намаляване с 50% на летливите органични съединения (ЛОС) във въздуха.

 • Водните пари от растенията увеличават относителната влажност в класните стаи, може да намали процента на учениците, страдащи от главоболие.


Препоръки: • Засаждането на гъста растителност (зелени площи) може да защити училищната среда от замърсяване на въздуха от близки източници като например оживени улици.

 • Интериорните растения (саксийни растения или зелени стени) подобряват качеството на въздуха в класните стаи, допринасят за повишаване на представянето на учениците и намаляват здравословните проблеми сред учениците.Концентрацията:


За да учат ефективно, учениците трябва да могат да се концентрират. Разбира се, това зависи до голяма и степен от уменията ентусиазма на учителя и от собствените интереси и способности на учениците. Изследванията показват, че физическата среда на училището също влияе върху концентрацията, като зеленината в училищата може да има благоприятен ефект.

Как зеленината въздейства? • Растенията в класните стаи могат да насърчат по-доброто социално поведение, както и да намалят нивата на заболяване

 • Зелените стени помагат на учениците да се концентрират и да повишат нивото си на внимание.

 • Изгледите към зеленините площи от класните стаи, където учениците си почиват, помагат за по-бързо възстановяване на концентрацията и намаляват стреса.

 • Според лабораторните изследвания дори и бегъл поглед на зелен покрив може да има положителен ефект.

 • По-зелените учебни площи са взаимно свързани с подобряване на когнитивното развитие по отношение на работната памет и концентрацията.


Препоръки • Уверете се, че учениците виждат зеленина от класните стаи; наличието на дървета и храсти е особено важно (т. е. да не са само „голи” тревни площи).

 • Създайте приятни зелени открити пространства, които учениците да могат да използват, за да се отпуснат и да се почувстват свободни (зони за отдих в училищните дворове).


Физическата активност:


Липсата на физическа активност и затлъстяването са основни рискови фактори за здравето. Традиционно тренировките винаги са се фокусирали върху умерена до интензивна активност, като не се прави разграничение между леката активност и седящо положение. Последните резултати показват, че заседяването е сам по себе си рисков фактор и вече са разработени международни насоки за децата, които посочват, че не трябва да се прекарва повече от два часа пред телевизора или компютъра на ден. Разнообразието от физически движения също е важно за развитието на двигателните умения на децата. Зелената среда може да предостави, както пространство, така и мотивация да се движат в нея.

Как зеленината въздейства? • Децата в детските заведения с качествени зелени открити пространства прекарват повече време навън и съответно показват по-ниски нива на затлъстяване.

 • Големите зелени открити пространства насърчават физическата активност сред децата от начален етап на училище и помагат на момичетата да останат активни през годините.

 • Децата, които често играят в зелени площи, предлагащи разнообразни дейности по време на игра, демонстрират по-добро двигателно развитие.

 • Градинарството сред учениците в училище спомага за смекчаване на заседналия начина на живот на децата.


Препоръки: • Създайте атрактивни външни площи с разнообразни игри и се уверете, че са достатъчно големи, така че децата да не си пречат при игра.

 • Интегрирайте растителността с останалите елементи в двора на училището, така че да не е просто декорация.

 • Зеленчукови градини в училище могат да засилят интереса на децата към природата.

 • Създайте предизвикателна, но сигурна външна зона. Не използвайте отровни растения и спазвайте изискванията за безопасност.Социален климат


В допълнение към когнитивното и физическото представяне на децата тяхното социално-емоционално благополучие и развитие също са важни фактори.

Как зеленината въздейства? • Добре проектираната детска площадка, която е привлекателна и функционална, може да допринесе за  подобряване на външния социален климат и за благосъстоянието на децата като цяло.

 • Училищните зеленчукови градини могат да увеличат приемането на плодове и зеленчуци от децата, както ида подобрят нивата на „зелена грамотност”.

 • Зеленината може да има дългосрочен положителен ефект върху ученици в начален етап на училище.


Препоръки: • Създайте разнообразна гама от дейности за игра (нещо за всеки) както и места, където едцата да могат да отидат да си починат.

 • Включете подходящи мебели на открити и закрити пространства там, където е необходимо.

 • Адекватните открити пространства насърчават отборните спортове като например редица игри с топка.

 • Включването на оборудване за игра ще насърчи децата да играят заедно.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel