skip to Main Content
Зеленината и образователната среда

Зеленината и образователната среда

image
28.2.2021

Зелените площи в и около училищата, детските заведения и кампусите са полезни за климата в образователните институции, както във, така и извън тях.  Те имат положителен ефект върху здравето и общото благосъстояние на учениците и на персонала, като подобряват постиженията на учениците и способността им да се концентрират и създават по-добър социален климат.

Какво прави зеленината?


 • Зеленината в класните стаи пречиства въздуха: намалява концентрациите въглероден диоксид и летливи органични съединения, като поддържа въздуха свеж и здрав.

 • Външната растителност се бори с летните горещини във и около училището, което означава по-малко топлинен стрес и по-малко изкуствено охлаждане.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет на сградата, като така намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Влагата, отделена във въздуха от растенията, помага при сух въздух, намалява главоболието и подобрява концентрацията.

 • Видимата зеленина, както на закрито, така и на открито, намалява стреса и повишава способността за концентриране.

 • Зелените детски площадки насърчават играта на открито и стимулират създаването на по-добър социален климат.


Приложения:

 • Зелени покриви и фасади.

 • Разположение на растения в столовата, централните пространства и (където е възможно) в класните стаи/лекционни театри.

 • Зелени разделителни стени и мобилни растителни пана.

 • Зелени граници с възможност за създаване и на зеленчукови градини.

 • Дървета на детските площадки и в дворовете на училищата.

 • Обграждане на сградите с растения.


Доказан успех:

 • Практическо проучване в осем класа от началните училища показва 20% подобрение на представянето, когато има растения в класната стая.

 • Деца в класните стаи, в които има растения, показват с 7% по-малко поява на здравословни проблеми.

 • Зелените „игрища” са по-малко податливи на вандализъм: „Децата не само слагат растенията в земята, но и внимават да не стъпват върху тях и да ги оставят на мира”, казва един учител.

 • В осeм основни училища в Ню Йорк интегрирането на зеленчукови градини в училищната учебна програма е увеличила физическата активност и понижила заседналия начин на живот на учениците.Температурата


Училищата почти винаги се намират в градските райони, където средните температури са по-високи от тези в околните райони (ефект на „топлинния остров”). Той се наблюдава както в метрополисните, така и в провинциалните градове и се увеличава с гъстотата на застрояване. Измерените максимални разлики варират от един до няколко градуса, като пиковите стойности достигат около 8°С, а инцидентните стойности дори надхвърлят 10°С. Топлинният стрес въздейства неблагоприятно върху способността за концентрация и екстремните стойности или удължената продължителност също могат да окажат  неблагоприятно въздействие върху здравето. Изследвания показват, че дори и сега топлинният стрес се проявява в 35% от нидерландските градски райони поне севем дни в годината. Нарастващата градска плътност и глобалното затопляне ще увеличат честотата на периодите на топлинен стрес в града. Въпреки това зеленината може да помогне за понижаване на температурата в града.

Как зеленината въздейства?

 • При високи температури всички хора, включително деца и преподаватели, се чувстват по-добре в зелена среда.

 • Зелените покриви (и в комбинация със зелените фасади) подобряват изолацията на училищните сгради, както и качеството на обучителната среда. Като резултат разходите за отопление и охлаждане също намаляват.

 • Сянката на дърветата над площадките за игра увеличава топлинния комфорт, когато времето е топло и увеличава и възможностите за игра.


Препоръки:

 • Използването на зелени фасади и покриви в училищните сгради подобрява изолацията, което спомага за намаляване на разходите за отопление и охлаждане.

 • Засаждането на дървета за засенчване на детската площадка ще осигури повече възможности за игра по време на топло време и ще направи детската площадка по-привлекателно място за игра.


Качеството на въздуха


Основните замърсители на въздуха в градските райони (азотни оксиди, фини прахови частици и летливи органични съединения като бензен) идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното изложение на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Реално няма безопасна долна граница на концентрациите на тези съединения, като те могат да се повишат значително в районите, близо до оживени улици или кръстовища. Често качеството на въздуха в затворени помещения в училищните стаи е лошо; големия брой деца и учители в сравнително малко пространство често предизвикват значително повишаване на нивата на въглероден диоксид. В затворените помещения могат да присъстват и летливи органични съединения от строителни материали (като формалдехит и бензен). Зеленината може да помогне за подобряването на качеството на въздуха както в закрити помещения, така и на открито, като благоприятства за цялостното здраве в дългосрочен план. В краткосрочен план зеленината облекчава стреса, подобрява  концентрацията и общото благосъстояние.

Как зеленината въздейства?

 • Гъстата растителност ограничава потока на мръсен въздух в училищната среда, идващ от съседните натоварени улици.

 • При достатъчно светлина и вода, растенията поглъщат въглероден диоксид от въздуха, което помага да се намалят нивата на въглероден диоксид в околната среда. Проведено проучване в класните стаи, в които има растения, показва понижение на концентрациите на въглероден диоксид с 10-20% в сравнение с класните стаи без растения.

 • Растенията също така могат да абсорбират формалдехит и бензен от атмосферата. Направено изследване в училище в Португалия показва, че растенията могат да причинят намаляване с 50% на летливите органични съединения (ЛОС) във въздуха.

 • Водните пари от растенията увеличават относителната влажност в класните стаи, може да намали процента на учениците, страдащи от главоболие.


Препоръки:

 • Засаждането на гъста растителност (зелени площи) може да защити училищната среда от замърсяване на въздуха от близки източници като например оживени улици.

 • Интериорните растения (саксийни растения или зелени стени) подобряват качеството на въздуха в класните стаи, допринасят за повишаване на представянето на учениците и намаляват здравословните проблеми сред учениците.Концентрацията


За да учат ефективно, учениците трябва да могат да се концентрират. Разбира се, това зависи до голяма и степен от уменията ентусиазма на учителя и от собствените интереси и способности на учениците. Изследванията показват, че физическата среда на училището също влияе върху концентрацията, като зеленината в училищата може да има благоприятен ефект.

Как зеленината въздейства?

 • Растенията в класните стаи могат да насърчат по-доброто социално поведение, както и да намалят нивата на заболяване

 • Зелените стени помагат на учениците да се концентрират и да повишат нивото си на внимание.

 • Изгледите към зеленините площи от класните стаи, където учениците си почиват, помагат за по-бързо възстановяване на концентрацията и намаляват стреса.

 • Според лабораторните изследвания дори и бегъл поглед на зелен покрив може да има положителен ефект.

 • По-зелените учебни площи са взаимно свързани с подобряване на когнитивното развитие по отношение на работната памет и концентрацията.


Препоръки:

 • Уверете се, че учениците виждат зеленина от класните стаи; наличието на дървета и храсти е особено важно (т. е. да не са само „голи” тревни площи).

 • Създайте приятни зелени открити пространства, които учениците да могат да използват, за да се отпуснат и да се почувстват свободни (зони за отдих в училищните дворове).


Физическата активност


Липсата на физическа активност и затлъстяването са основни рискови фактори за здравето. Традиционно тренировките винаги са се фокусирали върху умерена до интензивна активност, като не се прави разграничение между леката активност и седящо положение. Последните резултати показват, че заседяването е сам по себе си рисков фактор и вече са разработени международни насоки за децата, които посочват, че не трябва да се прекарва повече от два часа пред телевизора или компютъра на ден. Разнообразието от физически движения също е важно за развитието на двигателните умения на децата. Зелената среда може да предостави, както пространство, така и мотивация да се движат в нея.

Как зеленината въздейства?

 • Децата в детските заведения с качествени зелени открити пространства прекарват повече време навън и съответно показват по-ниски нива на затлъстяване.

 • Големите зелени открити пространства насърчават физическата активност сред децата от начален етап на училище и помагат на момичетата да останат активни през годините.

 • Децата, които често играят в зелени площи, предлагащи разнообразни дейности по време на игра, демонстрират по-добро двигателно развитие.

 • Градинарството сред учениците в училище спомага за смекчаване на заседналия начина на живот на децата.


Препоръки:

 • Създайте атрактивни външни площи с разнообразни игри и се уверете, че са достатъчно големи, така че децата да не си пречат при игра.

 • Интегрирайте растителността с останалите елементи в двора на училището, така че да не е просто декорация.

 • Зеленчукови градини в училище могат да засилят интереса на децата към природата.

 • Създайте предизвикателна, но сигурна външна зона. Не използвайте отровни растения и спазвайте изискванията за безопасност.Социален климат


В допълнение към когнитивното и физическото представяне на децата тяхното социално-емоционално благополучие и развитие също са важни фактори.

Как зеленината въздейства?

 • Добре проектираната детска площадка, която е привлекателна и функционална, може да допринесе за  подобряване на външния социален климат и за благосъстоянието на децата като цяло.

 • Училищните зеленчукови градини могат да увеличат приемането на плодове и зеленчуци от децата, както ида подобрят нивата на „зелена грамотност”.

 • Зеленината може да има дългосрочен положителен ефект върху ученици в начален етап на училище.


Препоръки:

 • Създайте разнообразна гама от дейности за игра (нещо за всеки) както и места, където едцата да могат да отидат да си починат.

 • Включете подходящи мебели на открити и закрити пространства там, където е необходимо.

 • Адекватните открити пространства насърчават отборните спортове като например редица игри с топка.

 • Включването на оборудване за игра ще насърчи децата да играят заедно.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel