skip to Main Content
Зелена норма представя вдъхновение и инструменти за създаване на по-добра градска среда

Зелена норма представя вдъхновение и инструменти за създаване на по-добра градска среда

image
1.6.2021

Зелената норма, въведена в Дания 


Amager Fælled Skole

Зеленината не е лукс и трябва да бъде норма в градската среда. Тъй като все повече хора се местят в големите градове, това оказва огромен натиск върху площите, които могат да бъдат разработени като градска зеленина, и върху съществуващите зелени площи, които често биват търсени за изграждане на къщи. Следователно нашето общество е изправено пред критични предизвикателства като климатични промени, стрес и загуба на биологично разнообразие. Много от тези предизвикателства могат да бъдат решени чрез включване на повече зеленина в развитието и градоустройството на населените места.


Европейските общини се стремят да бъдат по-зелени и да търсят начини да увеличат зелените пространства в градската среда. В същото време обаче често им липсват конкретни насоки и инструменти за постигане на тази цел. Поради това че конкуренцията за свободните площи е ожесточена (особено в по-големите градове), ако общините не действат своевременно, това може да доведе до липса на зелени инициативи в името на развитието на градовете.

Stadsträden sparar pengar åt samhället

Джейн Йегинд, съветник по градски въпроси и култура в град Одензе, Дания обяснява защо зеленината става все по-важна част в градовете:

„Инвестициите в зелена среда са търсени както от гражданите, така и от хората, търсeщи жилище. Зелената среда допринася за покрасив град, създава подобро физическо и психическо здраве, подпомага развитието на добри общности, осигурява редица ползи за околната среда и увеличава броя на растенията и животните. Също така добавя социална стойност, от което стигаме до извода, че като цяло инвестицията в зелена среда е добра идея.”


Повече и по-добро озеленяване в градовете


Поради гореспоменатите причини „Зелени градове” – Дания представиха Зелена норма с 10 предложения как можем да включим на практика повече зеленина в по-големите градове. Тя е насочена главно към градовете в Дания, но може да бъде ценен ресурс за всички европейски градове и държави. Нормата е по-конкретно насочена към политици, държавни служители, професионалисти и други лица, играещи основна роля в градското развитие.В Зелената норма са представени различни примери за това как общините работят днес със зелените пространства в Дания и в редица други страни. Предложенията се основават на взаимодействието между науката и доказания опит и засягат политиката, градоустройството, дизайна и ежедневните дейности.


Вземете безплатно копие


Със зелените принципи датчаните предлагат практичен документ от 52 страници, който може да послужи като основа за диалог за градските зелени пространства. Крайната цел е да се работи на политическо ниво за постигане на зелен стандарт във всички европейски градове. Зелената норма е свободно достъпна чрез националните организации за зелени градове, базирани в 13 държави.

Линк към зелената норма.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel