skip to Main Content
Зелен остров в центъра на Дюселдорф, Германия

Зелен остров в центъра на Дюселдорф, Германия

image
21.10.2021

В следващите редове ви представяме проектът, с който Германия участва в европейските награди за Зелени градове за 2021 г.

С неговата реализация е изградена една от най-големите „зелени” фасади в Европа. Фасадата е основен елемент от устойчивата екологична концепция на комплекса Kö-Bogen II.

Комплексът с офиси и търговски площи е издигнат на мястото на голяма пътна артерия. Цялостният дизайн на мястото има задачата да върне природата в града. Строежът на комплекса е част от по-мащабен проект за обновяване на площад „Густав Грюндгенс”, който включва и ремонт на покрива и фасадата на драматичен театър „Дюселдорф”.Основната сграда на комплекса е с трапецовидна форма. Стените образуват плавен стъпаловиден наклон, по който е разположен жив плет от над 30 000 габъра. За избора на растителност е консултиран фитотехнолог. Растенията са отглеждани три години в специален субстрат, адаптиран за нуждите на габъра.

Площта, която заемат листата на растителността по стените и покрива на сградата, е с размер на четири футболни игрища. Листата са огромен преобразувател на енергия – поглъщат слънчевата топлина и я превръщат във водна пара. По този начин се охлажда околният въздух и се смекчават последиците от изменението на климата в градския „топлинен остров”.


Мултифункционалност на зелената фасада

Зелената стена подобрява биоразнообразието и климата в околността. Живият плет има и естетическо-образователна функция. Сменя цвета си през различните сезони и позволява на посетителите и работещите в района да се наслаждават на промените в природата.

Покривното озеленяване задържа част от валежите и намалява пиковите водни отоци. Дъждовната вода се събира и през специална система, за да се използва за поливане. Така по естествен начин се избягва претоварването на обществената дъждовна канализация при проливни валежи.Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите на:

Candidate Germany 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel