skip to Main Content
Защо зелените растения са важни за околната среда?

Защо зелените растения са важни за околната среда?

image
28.3.2022

Зелените растения са не само жизненоважни за хората като цяло, те формират и основата за устойчивост и дългосрочно здраве на екологичните системи. Те премахват въглеродния диоксид от атмосферата и генерират кислород, необходим за живота, а също така са добър източник на храна и предоставят подслон и защита за някои животни и по-малкия растения.


Фотосинтеза

Фотосинтезата е процесът, който растения използват, за да преобразуват светлината в химическа енергия под формата на богати на енергия захари, необходими за растежа. Зеленият цвят в растенията е резултат от химикал, известен като хлорофил. Той, от своя страна, абсорбира сините и червените части на светлинния спектър и отразява зелена светлина, което прави повечето растения да изглеждат зелени. Фотосинтезата консумира въглероден диоксид като част от фотосинтетичния процес, отделяйки кислород като страничен продукт.Кислород

Важен страничен продукт от фотосинтезата е кислородът. Според държавния университет в Северна Каролина едно голямо дърво може да произведе достатъчно кислород за четирима души за един ден.Въглероден диоксид

Зеленината използва въглеродния диоксид, докато фотосинтезира, премахвайки го от атмосферата. Световната банка изчислява, че 20% от нарастващите атмосферни нива на въглероден диоксид са в резултат от обезлесяването, както и че до 50% от глобалното затопляне през последните 50 години се дължи на променящите се модели на използване на земята и обезлесяването в съвременната епоха. Смята се, че едно дърво абсорбира 1,33 т въглероден диоксид за 100 години (средно малко над 26 кг въглероден диоксид годишно).Естествено охлаждане и стабилизиране на почвата

Чрез зеленината се осигуряват естествено охлаждане на околната среда. Листата блокират топлината, която идва от слънцето. Растенията охлаждат чрез процес наречен транспирация. Транспирацията е процес, при който водата се изпарява от порите на растенията, охлаждайки околната среда. Изпарението консумира топлина и е най-ефективно за охлаждане, когато влажността е ниска. Растенията също стабилизират почвата чрез своите корени, които свързват почвите, и чрез листата си, които предпазват дъждовните капки да доведат до ерозия на почвите. Райони без адекватно вегетативно покритие често страдат от големи количества утайки, които се измиват в потоци и езера, които намаляват качеството на водата.Хранителен източник


Зелените растения са основата на хранителната верига, тъй като служат за храна за животните, птиците, насекомите и дори микробите. Впоследствие тези същества се ядат от по-големи животни, които сами се ядат от още по-големи животни. Например заек яде тревисти растения, след това той бива изяден от лисица, а тя – от планински лъв.

Подслон и защита 

Дърветата и храстите осигуряват защита и подслон за много животни и растения. Едно дърво осигурява сянка за по-малки растения, виреещи в подлеса. Същото дърво може да осигури идеално място за птиците да си изградят гнездо, като поради тази причина зеленината е от изключително значение за съществуването на човечеството и природата в едно цяло.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel