skip to Main Content
Защо дърветата са жизненоважни за нашите градове?

Защо дърветата са жизненоважни за нашите градове?

image
1.5.2022

Дърветата са жизненоважни в модерната градска среда

Бидейки най-големите растения на планетата, дърветата ни снабдяват с кислород, съхраняват въглерод, стабилизират почвата и предоставят местообитания за дивата природа. Дърветата са не само от съществено значение за живота, но и като най-дълговечните видове на Земята, те осъществяват връзката между миналото, настоящето и бъдещето. От ключово значение е също горите и дърветата в градски условия да бъдат запазени и устойчиво управлявани по целия свят.Дърветата са от полза за здравето 

Короните на дърветата действат като филтър, като улавят праха и абсорбират замърсителите от въздуха. Дърветата осигуряват сянка от слънчевата радиация и намаляват шума. Изследвания показват, че в рамките на минути, след като човек е обкръжен от дървета и зелени пространства, кръвното налягане спада, пулсът се забавя и нивата на стрес намаляват.

Bomen kunnen perfect in de voortuin

Дърветата смекчават ефекта от климатичните промени

Докато растат, дърветата поглъщат въглероден диоксид. Въглеродът, който съхраняват в дървесината си, помага да се забави темпът на глобалното затопляне. Короните на дърветата намаляват скоростта на вятъра. Листата спомагат за охлаждането на въздуха, тъй като отделят влага и отразяват топлината от околната среда. Смята се, че дърветата могат да намалят температурата в един град с до 7°C. Те спомагат и за предотвратяване на наводнения като абсорбират хиляди литри дъждовна вода.Дърветата стимулират дивата природа

Дърветата са домове на сложни микрообитания. Когато са млади, те осигуряват подслон и храна на птици, насекоми, лишеи и гъби. Когато остареят, кухите им стволове също приютяват прилепи, дървоядни бръмбари, сови и кълвачи.Дърветата укрепват общностите

Дърветата засилват отличителния характер на дадено място и насърчават местната общност. Градската гора може да се използва с образователна цел за дейности като наблюдение на птици. Тя е безценна за хората от всички възрасти, за игра, разходка и свободно време с приятели.
Дърветата насърчават развитието на икономиката

Хората са привлечени да живеят, работят и инвестират в зелена среда. Изследванията показват, че средните цени на жилищата са с 5-18% по-високи, когато имотите са близо до зеленина. Компаниите се възползват от по-здрава и щастлива работна ръка, когато наблизо има паркове и дървета. Зеленината ще става още по-жизненоважен компонент в градския живот в бъдеще. 


Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel