skip to Main Content
За по-зелени и здрави градове

За по-зелени и здрави градове

image
10.1.2021

13 държави от ЕС обединяват усилията си в кампанията „Още зелени градове за Европа”.

През следващите три години 13 европейски държави ще положат стратегически усилия да направят градската среда по-устойчива на бъдещите промени посредством озеленяване.

Международна кампания на ЕС ще бъде насочена към политици, урбанисти, общини, ръководители на проекти и други професионалисти относно значението на озеленяването. Промоционалната кампания „Още зелени градове за Европа” ще започне на януари 2021 г. и ще продължи до края на 2023 г.

Първата 3-годишна кампания за зелени градове ще приключи до края на 2020 г. „Зелени градове за устойчива Европа”, финансирана от Европейската комисия, стартира през 2018 г. и се проведе в Белгия, България, Дания, Германия, Франция, Холандия и Обединеното кралство. Великобритания напуска новата кампания поради Брекзит, докато Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Унгария и Швеция се присъединяват към новата кампания 2021-2023.

Тази седмица ENA (Европейската асоциация на разсадниците) представлявана от президента г-н Ян-Дитер Брунс, и CHAFEA – Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните към Европейската комисия – подписаха споразумението за безвъзмездна финансова помощ за милиони евро. Финансовата подкрепа от организациите на разсадниците, съчетана със съфинансиране от ЕС, позволява на кампанията да окаже значително въздействие.

Лукс или необходимост?


Заедно с интензивната урбанизация, наблюдаваме нарастващи разходи за здравеопазване и климатични проблеми в 13-те участващи страни поради интензивните бури, горещини, суша и обилни валежи. Решенията за тези проблеми са оскъдни, отнемат много време и преди всичко са скъпи. Добавената стойност на зеленината във всички тези области е доказана.

Дърветата и другите растения не са цялостното решение, а много рентабилна част от него. Добавянето на дървета, паркове, покривни градини и зелени стени в нашата жизнена среда осигуряват бързи, специфични и измерими решения за много проблеми, които съществуват в европейските градове.

Кампанията „Още зелени градове за Европа” информира широка група потребители и лица, вземащи решения, а също така се ангажира активно да накара различните страни да работят заедно, за да реализират конкретни ползи. С това кампанията осъществява много полезни взаимодействия.

TheGreenCities.eu


„Още зелени градове за Европа” комуникира предимно с хора, които са професионално ангажирани с вземането на решения и проектирането на градската среда на живот. TheGreencities.eu ще бъде централната платформа за експерти и власти, където те биват информирани за добавената стойност на зеленината, където могат да се регистрират за онлайн бюлетин, но преди всичко, където се намира и поддържа централният, международен календар на събитията към днешна дата.

Следните членове на ENA се съгласиха да допринесат за кампанията на ЕС 2021-2023:

Country Organisation Website
Belgium AVBS www.avbs.be
Bulgaria BAOPN www.nurserybg.eu
Denmark Danske Planteskoler www.danskeplanteskoler.dk
France VALHOR www.valhor.fr
Germany BdB www.gruen-ist-leben.de
Greece HEPEXIA www.eseefy.gr
Hungary HIOOH www.diszkerteszek.hu
Ireland The Irish Farmers’ Association www.ifa.ie
Italy ANVE www.anve.it
Netherlands ANTHOS www.anthos.org
Poland ZSZP www.zszp.pl
Portugal APPPFN www.apppfn.pt
Sweden LRF www.lrf.se

От 2018 г. Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е активен партньор по 3-годишна програма „Зелени градове за устойчива Европа”.

Проектът „Още зелени градове за Европа” е предназначен за популяризиране на растения в Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия и Швеция в периода 2021-2023 г. Настоящият проект „Зелени градове за устойчива Европа“ 2018-2020 г. популяризира растения в Белгия, България, Дания, Франция, Германия, Холандия и Обединеното кралство. И двете кампании се финансират с помощта на Европейския съюз.

ENA (Европейската асоциация на разсадници) представлява организации на производители на разсадници в цяла Европа. Разсадниците, където се размножават, отглеждат и търгуват живи растения, са членове на регионални или национални организации, които са членове на ENA. 22 европейски държави членуват в ENA: Белгия, България, Великобритания, Чехия, Дания,  Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Швеция, Швейцария, Турция.

Асоциацията на производителите на декоративни растения в България е основана през 2011 г. от собствениците и управителите на 25-те най-големи разсадника за декоративни растения. Една от най-важните цели на АПДРБ е да насърчава диалога между професионалистите, институциите и обществото, за да може производството на декоративни растения в България да се развива и да се осигурят по-добри условия за българските разсадници.

Собствениците и управителите на най-големите 25 фирми, производители на декоративни растения в България, учредяват на 03.02.2011 г. сдружение АПДРБ, за да защитава интересите на бизнеса в бранша.

През 2014 г. асоциацията създава стандарт за технически и качествени изисквания в производството и търговията на декоративни растения. Стандартът е утвърден от Европейската асоциация на разсадниците (ENA), където АПДРБ членува, както и от министъра на МЗХГ и е публикуван на официалната страница на МЗХГ.

За повече информация може да се обърнете към официалната ни поща – office@nurserybg.eu

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel