skip to Main Content
Второ издание на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“

Второ издание на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“

image
8.11.2019

На второто издание на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа”: предизвикателствата пред българските градове и най-добрите световните практики. Тя се проведе на 18.10.2019 бяха обсъдени най-новите тенденции в развитието на зелените градове – както водещия световен опит, така и предизвикателствата пред българските градове, като специален акцент бе поставен на столицата София.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов и посланичката на Холандия Н. П. Беа тен Тъшер откриха дискусиите. На специална церемония бяха засадени луковици на лалето „Сердика”, селектирано в Холандия в чест на българското председателство на ЕС.

Световната година на растителното здраве бе включена като тема и в програмата на конференцията „Зелени градове за устойчиво развитие” – дискутирани бяха научни, технически и регулаторни проблеми на растителното здраве.

Зеленото бъдеще на София беше представено чрез темите зацветяванията на града, проектът URBiNAT – зелен коридор в район „Надежда”, Софийска община. Също така бе обсъдено включва ли визията за утрешната ни столица идеи за градското земеделие, за развитие на екосистемните услуги и за картотекирането на зелените площи.

Споделен бе международен опит и добри практики за изграждането на зелени градове от Холандия, Полша и световното изложение в Китай.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel