skip to Main Content
Цветният пример на Бургас

Цветният пример на Бургас

image
20.12.2018

В последните години Бургас спечели четири пъти наградата за най-добрия град за живеене и три пъти награда за Зелена община. За нас беше удоволствие да чуем и видим по време на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа” как озеленяването допринася за тези награди.

Цветни фигури – централна градска част, кръгови движения, паркове и градини, цветя по пешеходната зона – навсякъде има цветя, които усмихват хората.

Засаждане на дървета – подменяне на стари дървета, засаждане на нови – всяка година Бургас има за цел засаждане на поне 1000 нови дървета.

Реализиране на ежегодно изложение „Флора” – Бургас през месец април във впечатляваща модерна сграда от 2015 г. с вертикално озеленяване на публична сграда.


Снимките са предоставени от община Бургас.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel