skip to Main Content
„Симбиоза” – фондацията, чиято мисия е да се бори с климатичните промени, като засажда гори

„Симбиоза” – фондацията, чиято мисия е да се бори с климатичните промени, като засажда гори

image
28.10.2022

Климатичните промени, резултат от действието и бездействието на човечеството са неоспорим факт. Климатичните промени и нарастващата необходимост от предприемането на спешни действия за предотвратяване на пагубните последствия от тях. Точно това са причините наскоро да бъде създадена неправителствената организация „Симбиоза”. Нейната дейност бе представена на 8-ото издание на Ден на мениджъра по околна среда и устойчивост, който се проведе в София на 27-и октомври (четвъртък).

Мисия

От фондацията в обществена ползва смятат, че симбиозата между човек и природа е напълно възможна и затова активно работят, за да докажат, че прогресът и опазването на околната среда не се изключват взаимно. Напротив – мярката за нивото на развитие мярката занивото на развитието на човечеството е качеството на опазването на нашия общ и единствен дом – Земята.

Мисията на „Симбиоза” е да направи максимално достъпно предприемането на реални действия за ограничаване на вредното човешко въздействие върху живата природа така, че да се постигне осезаем за всички хора положителен резултат.

Фокуса на дейността на фондацията е насочен към глобални проблеми, пред които е изправено човечеството като изменението на климата, обезлесяването, загубата на хабитати и замърсяването. От „Симбиоза” обаче вярват, че обединени заедно хората могат да допринесат за решаването им.

Дейност

Фондацията е ориентирана към фирмите, предлагайки им следните услуги. Чрез целево дарение към „Симбиоза” всяка фирма получава услуга по залесяване на необходимия брой дървета за пълен или частичен CO2 офсет.


  1. Залесяване


В допълнение фирмата получава не само услугата по залесяване, а с дарената сума фондацията гарантира еколого-, законосъобразното и устойчиво управление на т. нар. „корпоративни гори”, които дългосрочно ще офсетват CO2 на дарителя с едно дарение или с дарения на части през интервали от време – съобразно възможностите и бюджета на фирмата-дарител.

  1. Терен


Алтернативи на дарението за залесяване на дървета за CO2 офсет е фирмата да дари средства на фондацията за закупуване на терени, на които да бъдат залесявани впоследствие нови гори или в случай, че фирмата вече разполага със залесени терени при минали кампании, които обаче не се поддържат или не се управляват устойчива, да може да ги дари за професионално управление на фондация „Симбиоза”. Без значение кой от вариантите ще избере, фирмата получава гарантирано и устойчиво решение за CO2 офсет и сертификат, удостоверение, което доказва за дарението на фирмата.

Собствена гора

Със „Симбиоза” всяка фирма може да получи своята лична „корпоративна” гора, залесена и отгледана според най-добрите практики и съгласно най-високите стандарти. Целта на фондацията е да създаде частна защитена зелена зона, която да бъде управлявана устойчиво, в която няма да се извършва добив на дървесина, а отгледаната гора ще остане едно зелено наследство, което веднъж създадено, ще продължи дълги години краси света.

Повече информация можете да намерите на сайта им www.symbioza.org.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel