skip to Main Content
Реновирането на площад в Олборг, Дания връща зеленината в центъра на града (част 1)

Реновирането на площад в Олборг, Дания връща зеленината в центъра на града (част 1)

image
26.10.2021

Това е проектът, с който Дания участва за европейската награда на Зелени градове за 2021 г.

С неговата реализация се преобразява районът около площад Будолфи в центъра на град Олбор. На мястото на мрачни паркинг пространства, запуснат супермаркет и зони със свръхинтензивен трафик е изградена приветлива зелена градска среда.

Пл. „Будолфи” е част от по-голям проект за реновиране на района. Започва се с цялостната концепция за градското пространство. След това в планирането са включени и сградите. Площадът е разположен  над подземен паркинг, който предоставя достъп до съседните улици и близкия дискаунтър REMA1000.Новите жилищни сгради имат магазини, ресторанти и кафенета на първия етаж. На покривите им има зелени градини, за да се увеличи зелената площ и да се подобри управлението на дъждовните и атмосферни води.

Улиците и пространствата около площада също са променени. Паркингите са заменени със озеленени зони, пригодени за пешеходци, а един от тях е превърнат в детска площадка.По време на строежа е оставен достъп за наблюдение от всички заинтересовани, като на съседите редовно е предоставяна информация за графика на изпълнението. При полагането на основите са полагани усилия за минимизиране на шума и вибрациите, като строителните отпадъци са извозвани преди да бъдат унищожени.

Активно участие на всички заинтересовани страни


Тази трансформация е добър пример за общинската стратегия за насърчаване на зелен и активен градски център. Дейно участие в разработката на плана взимат местните жители и други ключови заинтересовани страни. Общината провежда обществено обсъждане, за да се съберат мнения и идеи. Организирани са и няколко работилници, на които присъства и църковния съвет на местната катедрала.

Участието на гражданите в дебата поражда чувство за гордост и снимки на обновения район често се публикуват в социалните медии.Втората част от статията можете да намерите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate Denmark 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Гледните точки на общината, жителите и бизнесите в района ще намерите тук.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel