skip to Main Content
Новият парк на Варна

Новият парк на Варна

image
18.12.2018

От началото на ноември 2018 г. Варна вече може да се похвали с нов парк, който е разположен в кв. „Възраждане” – източно от охранителния канал. Преди реализирането на обекта имотът, кото е с площ около 30 дка, е бил неизползваем, тъй като зелените площи са били неподдържани и занемарени.

С реализирането на проекта мястото е превърнато в привлекателна зона за спорт и почивка. Изградени са алеи, кътове за отдих, зони за пешеходци и за велосипедисти. Направени са и игрови площадки за деца и места за свободни игри. В парка са изградени беседки, пейки, осветление. Засадени са над 200 броя дървета и над 10 500 броя декоративни храсти, а затревените площи са около 18 000 кв. м.

Поглед от птичи поглед.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel