skip to Main Content
Местните власти от Югоизточна Европа са поканени да кандидатсват за домакинство на работилница за финансиране на по-зелени градове

Местните власти от Югоизточна Европа са поканени да кандидатсват за домакинство на работилница за финансиране на по-зелени градове

image
5.3.2019

ICLEI – Местни власти за устойчивост, в сътрудничество с проектите EKLIPSE и NATURVATION, канят местните власти от южна и източна Европа да кандидатстват за домакинство на 2-дневен семинар за изграждане на капацитет на тема: Проучване на възможностите за финансиране на по-зелени градове – засилване на капацитета на местните заинтересовани страни в проучване на подходящи финансови механизми за намеса, основаваща се на природата.

Кандидатстващата община трябва да бъде ситуирана в една от тези страни на ЕС: България, Кипър, Хърватска, Гърция, Унгария, Румъния, Словакия и Словения. Кандидатстващата организация трябва да бъде регионална публична администрация и да има възможността да предостави пространство за два последователни дни в интервала 12.09 – 11.10.2019 г.

Градовете, които са заинтересовани да бъдат домакини на събитието са поканени да прегледат следния документ. Срокът за подаване на документите е до 31.03.2019 г.; 23:59 (СЕТ).

ICLEI е мрежа от над 1500 градове и региони, ангажирани с постигането на осезаеми подобрения за глобална устойчивост и условията на околната среда чрез кумулативни местни действия, заяви, че събитието, предмет на поканата, ще събере заедно изследователи и представители на местните власти и гражданското общество от целия ЕС.

Събитието е насочено към увеличаване на капацитета на участниците за разработване на ефективни механизми за финансиране на местното биоразнообразие, екосистемни услуги и интервенции в областта на природните решения в отговор на местните градски предизвикателства.

EKLIPSE, която помага за организирането на събитието, е проект, финансиран от ЕС, който започна през февруари 2016 г. Проектът цели да създаде стабилен и гъвкав дългосрочен механизъм за предоставяне на знания за политическа подкрепа за биоразнообразието и екосистемните услуги.

NATure-based URban innovation (Базирани на природата градски иновации) също е съорганизатор, който представлява 4-годишен проект, включващ 14 институции в Европа в областта на градското развитие, географията, иновационните изследвания и икономиката.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel