skip to Main Content
Квартал „Надежда” става „зелен коридор” на София

Квартал „Надежда” става „зелен коридор” на София

image
6.2.2019

Столичният район „Надежда” е определен за „зелен коридор” като част от европейски проект, в който е включена София. Не защото в момента тази част от столицата е зелен коридор, а защото след приключването на проекта тя наистина ще бъде едно парченце от европейския пъзел на зелени и здравословни коридори, в които са приложени социални и екологични решения.

Кв. „Надежда” ще е представителя на Столична община в проектта URBiNAT, финансиран по програма „Хоризонт 2020”. В него партньорите общо са 32, продължителността е 60 месеца, а финансирането е 100% БФП. Столична община е партньор в на проекта „УРБиНАТ – Здравословни коридори – двигатели за развитието на жилищни райони със социален характер чрез създаване заедно на социални, екологични и пазарно приложими решения, базирани на природата (РБП)”. Координатор е Центърът за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия.

Водещите градове са Порто (Португалия), Нант (Франция) и София (България), а градове последователи са Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия), Нова Горица (Словения), Каскайс (Португалия). По проекта ще сътрудничат университети, научни центрове и неправителствени организации и фирми от Португалия, Франция, Италия, Белгия, Словения, Дания, Швеция, Испания и Германия. Университетът по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) в София е академичният партньор на Столична община със собствен бюджет по проекта.

Всички градове в проекта и съответо София, чрез район „Надежда” ще изпълняват мерки за пилотно прилагане на иновативни природосъобразни решения в четири области – E  (енергия), W (вода), G/N (зеленина/природа) и F/N (храна/природа).

Квартал „Надежда” е избарана за URBiNAT, тъй като има най-голям брой концентрация на население – гъстота на обитаване от изследваните четири района в зона С1. Този район е най-подходящ, тъй като е ясно отличаващ се остров на обитаване като тип комплекс-спалня. С по-значима пространствена откъснатост е от „Красна поляна” и „Илинден”, а възелът „Надежда” е единствена връзка с центъра на столицата.

В тази част на София социалният статус на живеещите е на доста ниско ниво. Там има риск от потенциална маргинализация и упадък на средата поради застаряване на населението и по-ниски от средните за София доходи. Особено осезаемо това се проявява в кв. „Толстой”, където сградният фонд е най-стар – строен е като социални жилища около 1960 г. и е амортизиран.

Повече за проекта може да видите тук.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel