skip to Main Content
Квартал „Надежда” става „зелен коридор” на София

Квартал „Надежда” става „зелен коридор” на София

image
6.2.2019

Столичният район „Надежда” е определен за „зелен коридор” като част от европейски проект, в който е включена София. Не защото в момента тази част от столицата е зелен коридор, а защото след приключването на проекта тя наистина ще бъде едно парченце от европейския пъзел на зелени и здравословни коридори, в които са приложени социални и екологични решения.

Кв. „Надежда” ще е представителя на Столична община в проектта URBiNAT, финансиран по програма „Хоризонт 2020”. В него партньорите общо са 32, продължителността е 60 месеца, а финансирането е 100% БФП. Столична община е партньор в на проекта „УРБиНАТ – Здравословни коридори – двигатели за развитието на жилищни райони със социален характер чрез създаване заедно на социални, екологични и пазарно приложими решения, базирани на природата (РБП)”. Координатор е Центърът за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия.

Водещите градове са Порто (Португалия), Нант (Франция) и София (България), а градове последователи са Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия), Нова Горица (Словения), Каскайс (Португалия). По проекта ще сътрудничат университети, научни центрове и неправителствени организации и фирми от Португалия, Франция, Италия, Белгия, Словения, Дания, Швеция, Испания и Германия. Университетът по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) в София е академичният партньор на Столична община със собствен бюджет по проекта.

Всички градове в проекта и съответо София, чрез район „Надежда” ще изпълняват мерки за пилотно прилагане на иновативни природосъобразни решения в четири области – E  (енергия), W (вода), G/N (зеленина/природа) и F/N (храна/природа).

Квартал „Надежда” е избарана за URBiNAT, тъй като има най-голям брой концентрация на население – гъстота на обитаване от изследваните четири района в зона С1. Този район е най-подходящ, тъй като е ясно отличаващ се остров на обитаване като тип комплекс-спалня. С по-значима пространствена откъснатост е от „Красна поляна” и „Илинден”, а възелът „Надежда” е единствена връзка с центъра на столицата.

В тази част на София социалният статус на живеещите е на доста ниско ниво. Там има риск от потенциална маргинализация и упадък на средата поради застаряване на населението и по-ниски от средните за София доходи. Особено осезаемо това се проявява в кв. „Толстой”, където сградният фонд е най-стар – строен е като социални жилища около 1960 г. и е амортизиран.

Повече за проекта може да видите тук.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel