skip to Main Content
Керктуин – кандидатът на Белгия за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

Керктуин – кандидатът на Белгия за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

image
17.10.2022

В следващите редове ще ви запознаем с кандидатът на Белгия за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

Керктуин представя Ветерен като общност, за която растителността е приоритет. Проектът е един от първите реализирани локации на проекта “Flanders breaks out!”, субсидиран от фламандското правителство. С това участие Ветерен се задължава да поддържа намаляването на павираната повърхност в продължение на 10 години в замяна на субсидии и широкообхватни насоки. Чрез разрушаването на съществуващите сгради е създадено повече обществено пространство и монументалният характер на църквата излиза на преден план. Новият Керктуин е привлекателно място за хората в сърцето на града, където преди това почти няма обществени зелени площи. Той e пример за създаването на по-красива градска среда.

Проектът беше лауреат на Public Green Award 2021.

проект награда Белгия

Социално сближаване

Градският съвет на Ветерен съзнателно избира проект за адаптиране към климата, като прави градина около черквата „Св. Гертрудис”. По този начин реализира липсващо звено в синьо-зелената мрежа между пазарния площад, административния център и пешеходния и велосипеден мост над Шелде. Kерктуин е разположен в центъра на Ветерен и се намира в зона на активен социален живот, тъй като в близост има: площад с пазар, административен център, черква, жилища и места за културни срещи. Мястото бързо се превръща в предпочитана локация за срещи на хора с различен социално-културен произход от различни слоеве на обществото, като същевременно привлича разнообразие от възрастови групи.

проект награда Белгия

Биоразнообразие

Центърът на града има висококачествен парк с тревни площи, цветна градина и места за сядане. Биоразнообразието е осигурено чрез редуване на тревни площи с детелина, растителност и местни дървета. Това създава динамична и оживена среда, като растенията и дърветата привличат птици и насекоми.

проект награда Белгия проект награда Белгия

Икономически фактори

Ветерен е известен като общност, ценяща растения. Посадъчният материал е закупен на място и местните селекционери управляват новото зелено пространство с местни растителни видове. Тъй като паркът се превръща в място за събиране на хора, това дава тласък на местната търговия, отваряйки пазар за кафенета и щандове за сладолед например.

проект награда Белгия

Климат

Въздействието на проекта върху климата е намалено в няколко области: омекотяване на градския пейзаж, дъждовна градина със система за повторно използване на дъждовна вода, както и на някои от използваните материали.

проект награда Белгия

Омекотяване

Проектът има за цел да намали на затоплянето на градското пространство (градски топлинен остров). Чрез замяна на сгради, асфалт и други настилки с трева, инфилтрационни басейни, растения и дървета има повече охлаждане в топлите периоди от годината.

проект награда Белгия проект награда Белгия

Дъждовна градина

Полагат се максимални усилия за използване на водата по устойчив и добре обмислен начин. Цялата дъждовна вода се събира на място, може да бъде възстановена и/или инфилтрирана в подпочвата. Настилката е поставена в ограничен обем, който обаче е достатъчен за посетителите.

проект награда Белгия

Благосъстоянието на посетителите

Зелените площи, разположени на тераси, състоящи се от тревни площи и трайни насаждения, със стълбища и пешеходни пътеки преодоляват разликата във височината между Шелде и пазарния площад. За тази цел е издигната подпорна стена с „седнали стени” между тези зони. Въпреки че има значителна разлика във височината, значителна част от Керктуин е достъпна за хора с намалена подвижност. Стените на долната част се свързват без прагове с пешеходната пътека по Марктдееф, така че долните три тераси и горната тераса са напълно достъпни за тези хора. Проектът се грижи и за активното участие на гражданите, като предварително се консултира с тях относно нуждите, а след това организира дейности от и за гражданите.

проект награда Белгия

Подбор, произход и качество на продуктите и материалите

В контекста на устойчивостта е проверено кои материали могат да бъдат използвани повторно, както в този проект, така и в други проекти:


  • Стените на съществуващите разрушени сгради са възстановени, за да поддържат новата подпорна стена, която е необходима, за да компенсира разликата във височината между църквата и Керктуин;

  • За настилката са използвани павета, които са налични в общинския склад;

  • Паветата от Марктдрееф са транспортирани до общинския склад, за да бъдат повторно използвани, но поради неправилната си форма те не бяха подходящи за повторна употреба в този проект;

  • Използвани са глинени тухлени и развалини от региона вместо вносни продукти. Горната почва, налична в общинския склад, е повторно използвана в проекта;

  • Бетонните павета от Марктдрееф са натрошени и повторно използвани за свързване на пътя до църквата и пазарния площад.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel