skip to Main Content
Какво се случи на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“

Какво се случи на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“

image
12.12.2018

На 25-и октомври реализирахме първата от серията конференции на тема „Зелени градове за устойчива Европа” в НДК, София. В еднодневното събитие имахме възможност да чуем разнообразни лекции свързани със зелените градове. Конференцията беше открита от заместник-министър Вергиния Кръстева (МЗХГ), която обърна специално внимание на градското земеделие и неговия принос за съхраняване на биорзнообразието и формирането на зелените пояси на градовете. Приведствени слова имаше и от г-н Ари Фелдхаузен, земеделски съветник към посолството на Кралство Нидерландия.

Ландшафтния архитект Виктор Дайксхорн разказа, че Холандия е впечатляващ пример за зелени градове. „Мащабните проекти, свързани със зелените политики, се правят от държавата. Тя обаче не се грижи за поддръжката им. Това правят местните общини, като стимулира гражданите. И това е добра форма за социално сближаване.”

Примери за общински зелени проекти бяха представени от Столична община (Петко Анчев, проект Зелена София), община Габрово (Севдалина Ненкова) и Бургас (ланд. арх. Светлана Танева). Община Габрово разказа и за участието си в конкурса „Зелен лист” на Европейската комисия, в който Габрово е финалист.

АПДРБ представи Стандарта за качество на декоративните растения (доц. Наско Илиев) и кои са добрите декоративни разсадници в България (ланд. арх. Татяна Бояджиева).

Във втория панел на конференцията чухме за българските декоративни растения (доц. Светлана Анисимова, ЛТУ) и видяхме плакатите на младите хора за тях. Примери за такива видове са: конския кестен, люляка, смрадликата, джела и пиракантата. Разбрахме и за социалната роля на ботаническите градини в градовете. В проведено проучване от Университетски Ботанически Градини – София, най-голямата причина за посещението им от граждани е „наслаждавам се на пейзажа, красотата и спокойствието”, съвсем същата причина, поради която се посеща и ботаническата градина в Брюксел, Белгия. Очевидно градските хората търсят преживяването на озеленена среда.

Представени бяха и най-новите технологии в изграждането на покривни градини, укрепването на изкуствени езера и изградане на настилки (ланд. арх. Йоана Георгиева) с впечатляващи примери от България.

В градоустройствен мащаб чухме за сертифицирането на градската среда и системата за обективна международна оценка на устойчиви сгради и градски структури – The DGNB System, BREEAM Communities International и LEED – Neighborhood development от арх. В. МакГий (Българският Съвет за Устойчиво Развитие).

Научихме и повече за новата Наредба за техническите изисквания при озеленителските дейности, която е разработена от Асоциацията на професионалните озеленители в България.

Конференцията завърши с вдъхновяващ пример от Сингапур и начина да затвориш кръга на поддръжка на обществените градини от ланд. арх. Ганчо Бакалов.

Благодарим на всички панелисти за споделеното знание и участници в конференцията!

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel