skip to Main Content
Как зелените зони в града намаляват неблагоприятните ефекти от интензивните валежи?

Как зелените зони в града намаляват неблагоприятните ефекти от интензивните валежи?

image
10.5.2022

Растителността задържа малка част от дъжда, която след това се изпарява. Останалата вода обаче се изсипва директно върху земята.

Колкото повече са зелените площи в града, толкова по-малко вода попада върху бетоновите и асфалтовите повърхности.

Ползите са няколко: намалява се натоварването на канализационната мрежа, предотвратява се бързото рушене на асфалта и се захранват подпочвените води, важни за растенията с дълбока коренова система.


Как може да се намали натоварването на канализационната мрежа?


Зелените площи с обширни коренови системи абсорбират водата много по-ефективно отколкото голата земя. Процесът се нарича инфилтрация. Ако са разположени няколко сантиметра под нивото на пътя, алеята в парка или тротоара, тогава дъждовната вода се стича към тях. Така се предотвратява образуването на локви, а след това и натрупването на засъхнали прах и кал.Зелените покриви също спомагат за задържане на водата при по-умерени дъждове. Зелените градини върху сгради с голяма площ (офис сгради, търговски центрове, болници и производствени предприятия) могат да задържат до 50% от попадналата върху тях дъждовна вода.Още един вариант е засаждането на растения в отточните канали и релефните понижения. Добре е да се подберат местни видове, издръжливи на временни наводнения и засушавания. Освен че се подобрява инфилтрацията, се стимулира и биологичното разнообразие.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel