skip to Main Content
Как зелените пространства в градовете спомагат за увеличаване на биоразнообразието?

Как зелените пространства в градовете спомагат за увеличаване на биоразнообразието?

image
10.5.2022

Биоразнообразието е от огромно значение за баланса в природата. Под биоразнообразие можем да разбираме природата във всичките и форми. Тези форми си взаимодействат и образуват т. нар. екосистеми (общности от растения, животни и микроорганизми).

Значението на екосистемите за градския жител


От своя страна екосистемите ни предоставят „невидими” услуги като пречистване на въздуха и почвата, смекчаване на горещите температури, отвличане на вниманието от източниците на шумово замърсяване (основно интензивен уличен трафик) и оттичане на дъждовната вода и топящите се снегове. Това са преките ползи за жителите на градовете, когато говорим за повече зеленина.


Човешката дейност и биоразнообразието


От векове човешката намеса в екосистемите променя значително природното равновесие. Впрягаме природните ресурси да работят в наша полза, като същевременно ги моделираме. С дейността си променяме облика на обичайните местообитания на много видове. Променяме ландшафта на огромни територии, за да се топлим, изхранваме, обличаме и придвижваме.

Така в Европа почти няма диви пчели, а популацията на пеперудите е намаляла с близо 60%. Нараства броя на застрашените от изчезване птици, прилепите (и други видове) мигрират към града. Това са само част от последиците от човешката намеса в екосистемите.


Градът като убежище за биоразнообразието


Същевременно според много прогнози градското население ще се увеличава. Към 2050 г. над 80% от хората по света ще живеят в градове. Зеленината в града се оказва от значение не само за привлекателността на заобикалящата ни среда. В съвременното градоустройство се обръща все повече внимание на качеството на живот, а то е свързано с присъствието на природа в града и както се оказва – с опазване на биоразнообразието.

.

Какво можем да направим?


Зеленината в града може да направи много за опазването на различните видове растения и животни. Колкото е по-голямо видовото разнообразие на растителността (дървета, храсти, декоративни треви, цветя, билки и др.) в града, толкова повече животни, птици и насекоми ще привлича тя.

Един от начините да се повлияе положително на биоразнообразието е да се увеличат зелените площи в и около градовете. Да се засадят повече богати на полени и нектари дървета, храсти и многогодишни растения.

Медоносните растения са източник на храна за опрашващите насекоми. Повече насекоми означава повече птици и дребни бозайници. Освен това тези растения имат красиви цветове, които разнообразяват заобикалящата ни среда и ни правят свидетели на смяната на сезоните.Важно!

Трябва да имаме предвид, че само 10% от растителността в града може да осигури добро местообитание за пеперудите и пчелите. От значение е това дали растителността е свързана в мрежа. Така зелените покриви и фасади също могат да бъдат използвани за увеличаване на биологичното разнообразие и да служат за връзка между различните зелени площи.

Използвани източници: Биоразнообразието – животоподдържащата „екосистема“

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel