skip to Main Content
Как се вдъхва живот на запустяло железопътно депо?

Как се вдъхва живот на запустяло железопътно депо?

image
19.10.2021

Това е проектът, с който Белгия участва за европейската награда на Зелени градове за 2021 г.

С неговата реализация днес на мястото на изоставено железопътно депо има многофункционален парк. В района целенасочено не е допуснато застрояване с жилищни сгради, като са намалени и паркоместата. За сметка на това паркът приютява колеж, хъб за стартъпи, обществен басейн, водна площадка за игра, площад и зала за събития.

Този проект е избран за най-добър нов квартален парк на Фландрия от VVOG (Verenging Voor Openbaar Groen – Асоциация за обществени зелени площи).Използване на старите сгради и настилки

Паркът комбинира съществуващи и нови архитектурни елементи. Запазени са старите сгради, но е сменено предназначението им. Част от настилките от бетон и паваж, характерни за това място, също са оставени. Използвани са екологични материали с природосъобразна поддръжка, а преместването на земни маси при изграждането на парка е сведено до минимум.Видово разнообразие на растителността

Съществуващата растителност е запазена и обогатена с нови видове. Целта е да се създаде естествена среда за развитие на природата в парка. Също така е търсен контраст между влажните и сухите зони, за да има по-голямо биоразнообразие.

Всички растения в парковата зона са местни. Използвани са специални тревни смески с билки, златната клокочка ограничава растежа на тревата, маргаритките създават оживление и усещане за приемане и достъпност.Екологични решения

Впечатляваща е системата за събиране на дъждовната вода. Резервоарът е общ и за споделено ползване от за всички сгради в парка. Водата от него може да задоволява и част от нуждите на града като например за поливане на зелените площи.Многофункционалност 

Целият парк е пример за синергия. Металните ръбове на пейките са пригодени за каране на скейтборд, алеите имат обособена лента за джогинг, а стените за катерене служат и на графити артистите.

Водата също изпълнява различни функции. Поточета и езерца охлаждат парка и дават местообитание на различни видове флора и фауна, а буферният басейн служи за водосъбиране, но се използва и като зона за игра и забавление.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите на:

Candidate Belgium 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Kortrijk Weide | Kortrijk Weide | Kortrijk

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel