skip to Main Content
Как ландшафтната архитектура и биофилният дизайн повишават качеството на живот в града? (част 2)

Как ландшафтната архитектура и биофилният дизайн повишават качеството на живот в града? (част 2)

image
14.12.2021

Дизайн на Клонаридис-Фикс Парк


Паркът е разделен на пет различни тематични зони: устойчива градина, градина на сетивата, голяма поляна, градина на биоразнообразието и цветна алея.

Устойчивата градина е непосредствено до входа на парка. Растенията в тази част на парка са устойчиви на замърсяването на въздуха и не се нуждаят от често поливане.

Използвани са местни видове, които произвеждат семена и плодове, годни за консумация, а на дърветата са поставени хранилки, предвидени са и места за гнездене. Така паркът предлага нови местообитания за различни видове птици и насекоми.

Градината на сетивата е разположена около ротондата в центъра на парка. Там са насадени сферични храсти и многогодишни растения с трайно присъствие през всичко сезони. Подбрани са комбинации в различни цветове и с разнообразна текстура на листната маса.Голямата поляна е единственото непроменено място в парка. Тревата е възстановена, за да прикани жителите да се срещат, да се разхождат и да спортуват на открито.

Градината на биоразнообразието се намира покрай подновения фонтан. За открояване на растителността около езерото са използвани различни видове водни растения, добавена е декорация от камъчета.

Цветната алея е подчертана от килим от многогодишни трайни насаждения и средни на височина храсти, насадени на групи под чинарите.

Първа част на статията можете да видите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите на: Candidate Greece 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel