skip to Main Content
Как инвестициите в зеленина правят едно място атрактивно за живеене и работа? (част 2)

Как инвестициите в зеленина правят едно място атрактивно за живеене и работа? (част 2)

image
14.12.2021

Дъблин Лендингс – иновации в дизайна


В ландшафтния дизайн на проекта е приложено новаторско оформление при разполагането на растителните острови, тревата и настилките. Схемата е умишлено раздвижена, избегнато е традиционното оформление тип решетка. Това гарантира, че споделените пространства имат свой собствен уникален характер, който не е подчинен на заобикалящата го архитектура. Мащабът на околните сгради е балансиран от високия дял на зелени площи, който създава интимност и усещане за достъпност.


Социално значение


Процесът на озеленяване предизвиква любопитството на местните жители. Насърчен е контактът с озеленителите и постепенно е създадено чувство на принадлежност и сплотеност сред живущите в района. Днес посетителите и жителите на комплекса използват зелените площи за четене, игра, срещи, отдих и спортуване.

Повишена е атмосферата на комфорт и сигурност при социалното взаимодействие. За консервативна страна, в която хората се вълнуват какво другите мислят за тях, това е значителна крачка напред и говори за положителния принос на интензивните дейности по озеленяването на района.

Проектът се разглежда като част от промяната в стратегията на Ирландия с насоченост към озеленяване на градовете и има изключително важен принос за подобряване на физическата среда в града. Предстои още много работа по осигуряване на устойчивост и използване на удачни решения от кръговата икономика (дъждовна вода за поливане; материали, подходящи за повторна употреба и т. н.) Въпреки това проектът се отличава с иновативния дизайн на пространството и богатата палитра от насаждения, нетипична за градското озеленяване в Ирландия.Първата част на статията можете да намерите тук.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate Ireland 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel