skip to Main Content
Как Европа прави градовете по-зелени?

Как Европа прави градовете по-зелени?

image
2.11.2021

Артилерийският парк в Стара Загора представя България в новото видео на платформата „Зелени градове за устойчива Европа”.

До 2050 г. 70% от световното население ще живее в градовете. Съревнованието между застроените площи и градската природа ще става все по-ожесточено. За много хора зеленината в града ще бъде единственият досег с природата в натовареното ежедневие. Затова смятаме, че е жизнено важно да продължаваме да създаваме зелени пространства в разрастващите се градове.

Ползите са безспорни: зеленината в града създава усещане за спокойствие, сигурност и благополучие. Спомага за намаляване на ефекта от промените в климата, свързани с редуването на интензивни валежи и засушавания, повишението на температурите и намаляването на биоразнообразието.С това видео искаме да споделим добри практики в градското озеленяване в 13 европейски държави. То е част от по-широка кампания за информиране от ползите на зеленината в градската инфраструктура.България е представена от Артилерийския парк в Стара Загора. Ще видите и други примери за облагородяване на занемарени обекти в града, за ползата от зелените покриви при увеличение на зелените площи и значението на зеленината при защита от наводнения.Видеото можете да видите тук. В отделна статия ще ви разкажем повече за Артилерийския парк и как той отговаря на съвременните тенденции в градското озеленяване.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel