skip to Main Content
Горите сподпомагат образуването на облаци и охлаждането на Земята

Горите сподпомагат образуването на облаци и охлаждането на Земята

image
21.3.2023

Дърветата имат нетен охлаждащ ефект върху много по-голяма площ от Земята, отколкото се предполагаше преди, след като се вземе предвид образуването на облаци.

На всички ни е известно, че дърветата извличат въглероден диоксид от атмосферата, като по този начин помагат на Земята да не се нагрява твърде много. Те обаче са по-тъмни от тревните площи, върху които израстват, и следователно също допринасят за улавянето на допълнителна топлина. Учените, занимаващи се с изследването на климата, се опасяват, че този ефект може да намали ползите от залесяването на определени места.

Научен труд, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences, оставя настрани възможността на новозасадените гори да улавят въглерод, и проучва останалите ефекти, които те имат върху глобалните температури. В частност, авторите отбелязват, че горите спомагат за увеличението и на облачността, като по този начин засилват допълнително охлаждащия ефект, които имат. Хората, които открай време твърдят, че трябва да положим много по-сериозни усилия по отношение на залесяването, са били прави през цялото време, но не непременно поради причината, която са изтъквали.

Шестият оценъчен доклад на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC), който бе публикуван тази седмица, показва, че човечеството трябва да трансформира незабавно своите енергийни системи, ако иска да намали емисиите от метан и въглероден диоксид. Учените обаче подчертават, че това няма да е достатъчно – ние трябва да извлечем и вече съществуващия CO2 от атмосферата. Как? Залесяването е може би най-очевидният начин и най-важен метод, който ни е известен.

Ролята на облаците в регулирането на глобалните температури е комплексна. Те отразяват изключително много светлина обратно в космическото пространство и по този начин охлаждат планетата. Някои облаци обаче, разположени на по-големи височини, улавят топлината (особено през нощта) и по този засилват парниковия ефект. Ето защо, в контекста на постоянно повишаващите се температури, увеличаването на облачното покритие вероятно няма да доведе до желания ефект.

Облаците обаче, чието формиране е било стимулирано от горите, са точно тези, от които се нуждаем.

За да достигнат до тези заключения, учените са използвали сателитни снимки от 2001-2010 на облачното покритие на 30-45 географски ширини и сравняват условията в райони, където дърветата са били засадени наново или за първи път. Оказва се, че облаците хем привличат повече облачно откритие, но и се формират над тях по-рано през деня, увеличавайки по този начин количеството слънчева светлина, което отразяват.

Албедото (отражателната способност) на повърхността на Земята играе важна роля както по отношение на местния, така и на световния климат – това ясно се вижда по начина, по който намаляването на снежната покривка на планетата води до по-голямо абсорбиране на слънчева светлина.

Учените, занимаващи се с климатичните промени, са доволни от факта, че в тропиците всяко затопляне, предизвиквано от горите, се тушира от въглерода, който дърветата съхраняват. В по-високите географски ширини обаче дърветата растат по-бавно и засенчват снежната покривка. Смята се, че дървесното покритие в далечния север оказва нетен затоплящ ефект в сравнение със зелените пасища. По отношение на средните географски ширини, покриващи по-голямата част от Северна Америка и Евразия, нещата остават несигурни, тъй като до голяма степен по-голямата част от дърветата там губят листата си през зимата и временно връщат значителна част от своя водород в атмосферата.

Учените, направили новото изследване, са уверени, че ефектът на облакообразуване, който горите оказват в географските ширини, изучавани от тях, е толкова голям, че местните дървета имат изключително ползотворно влияние върху климата. Съществуват редица ползи и от повторното залесяване – така например гората предлага хабитат на застрашени видове. Разбира се, не е изключено да настъпи и конфликт с други сфери на потребление на земя (особено със селското стопанство).

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel