skip to Main Content
Гелеруп – кандидатът на Дания за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

Гелеруп – кандидатът на Дания за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

image
18.10.2022

В следващите редове ще ви запознаем с кандидатът на Дания за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

С парк Гелеруп бе създадена нова, основана на природата парадигма за трансформиране на жилищните комплекси и създаване на места за социален, хуманен и биофилен живот. Той е пример за модернистично планиране, което трансформира предградията на Европа, създадени през 1960-70-те години. Построени, за да осигурят на жителите си модерни удобства, много от тях се превръщат в гета със социални, културни и екологични проблеми. В Гелеруп е създаден нов природен парк, който цели да трансформира тези жилищни комплекси в социални, биоразнообразни и природосъобразни квартали. Той задава нова форма на „социална природа”, която възстановява естествения пейзаж и измеримо подобрява безопасността, биоразнообразието и качеството на живот в района. По този начин паркът не е изолиран шедьовър – а прототип на нов природосъобразен подход към планирането, който създава силни и наистина социални квартали.

Социално сближаване

Проектът увеличава усещането за безопасност, социалното сближаване и качестовот на социалния живот в района. Чрез антропологични интервюта и наблюдения на място са документирани повишено чувство на вътрешна гордост, собственост и принадлежност сред жителите към техния дом, което преди това беше негативно представено в медиите. Също така е документирано значително увеличение на жителите, които се чувстват в безопасност, когато използват парка. Чрез обширния процес на ангажиране на гражданите създателите на проекта успяват да включат заинтересовани страни в процеса на проектиране (проблемни млади мъже, социално уязвими хора), като по този начин създават чувство за собственост и право да бъдат там у тях.

проект награда Дания проект награда Дания

Биоразнообразие

Целта за укрепване на местното биоразнообразие е от съществено значение при проектирането. Чрез сътрудничество с Природонаучния музей са направени както базово проучване, така и текущ мониторинг на развитието на биоразнообразието в парка. През 2017 г. (преди строителството) са преброени 44 вида насаждения в парка с минимална вариация на видовете. През 2019 г. са засадени 164 нови насаждения и дървесни видове и са добавени водни потоци и езеро (за справяне с поривите на облаците). Една година по-късно (при картографиране от 2020 г.) са регистрирани 87 нови спонтанни вида, които са мигрирали в парка след построяването му с голямо разнообразие от билки, треви и полутреви. Така се наблюдават 570% увеличение на биоразнообразието само за три години. Освен това в парка са намерили нов дом 23 нови животински вида – от редки пчели до диви зайци, катерици и лисици.

проект награда Дания проект награда Дания

Икономически фактори

Като част от проектирането и реализацията на парка, в него е внедрен нов модел за съвместна грижа и поддръжка. Отговорността за това сега се носи от собствениците на съседните парцели. Този нов модел значително намалява разходите за грижи и поддръжка и довежда до съвместни усилия за организиране на събития и дейности в парка през цялата година в полза на местните жители, както и на цялото население на Орхус.

проект награда Дания проект награда Дания

Климат

Устойчивостта на климата и оптимизирането на микроклимата са централни теми в дизайна на парка. Чрез работа с открити водни потоци, типография и устойчиви насаждения, паркът може да издържи на обилни валежи без да наводни намиращите се в съседство сгради и инфраструктура. В парка са добавени повече от 2000 нови дървета. Всички те са специално подбрани и избрани за Гелеруп въз основа на климатични, функционални и социални възможности. Дърветата са засадени, за да създадат оптимален микроклимат за социални дейности в парка. Повече от 100 различни местни и екзотични вида са посадени в съзнателна почит към голямото етническо и културно многообразие на Гелеруп, като същевременно целта е да направят парка по-здрав и адаптивен към изменението на климата.

проект награда Дания проект награда Дания

Благосъстоянието на посетителите

Основната цел на парка е да повиши безопасността на посетителите и да създаде нови възможности за споделени дейности, социални събития и неформални престои. Монотонният модернистичен пейзаж е преосмислен и възстановен в първоначалното си естествено и разнообразно състояние с по-меки хълмове и разнообразна растителност и биотопи, за да се създаде красива гледка и по-безопасна среда. За да се увеличи максимално общественият живот, са добавени много програми и дейности: стадиони, детски площадки, водни игри, павилиони и неформални места за събиране са щедро разположени в целия парк. Покрай строителните блокове има зони за хранене на открито и места за пикник със споделени градини със зеленчуци, плодове и билки.

проект награда Дания проект награда Дания

Подбор, произход и качество на продуктите и материалите

В парка са добавени значителен брой разнообразни видове, което довежда до по-голямо биоразнообразие. Растенията е избрани да бъде възможно най-разнообразни и представляват смесица от местни и екзотични видове. Другите материали за парка са избрани да бъдат възможно най-благоприятни за климата, включващи принципи на повторно използване и рециклиране в целия парк; използвани са единствено местни материали. Съществуващите пръст и камъни са запазени. Пътеките в парка са направени с бял бетон на място, свеждайки до минимум отпадъците от продукти, като същевременно действат като намаляващи топлината (по време на горещи вълни) и индуциращи светлина (през тъмните зимни месеци) паркови елементи.

проект награда Дания

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel