skip to Main Content
Ботаникал ауеърнес пъблик парк – кандидатът на Гърция за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

Ботаникал ауеърнес пъблик парк – кандидатът на Гърция за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

image
19.10.2022

В следващите редове ще ви запознаем с кандидатът на Гърция за наградата на „Зелени градове за устойчива Европа” за 2022 г.

Ботаникал ауеърнес пъблик парк е проектиран с цел поддържане на отворен достъп до документирани колекции от живи растения, организирани тематично за нуждите на защитата на растенията и екологичното образование посредством етикети за идентификация и знаци за тълкуване. Колекции на парка включват 1000 растения от 70 приоритетни таксона, които въз основа на проучването, изготвено от Института по растениевъдство и генетични ресурси, се характеризират като приоритетни видове и са класифицирани в три основни категории за опазване. Те са категоризирани въз основа на техния риск от изчезване, тяхното ниво на ендемизъм и тяхната рядкост в естествената среда на трансграничния регион на Гърция. Проектът е иновативен и уникален по своята същност, тъй като за първи път обществен парк показва приоритетни растения, съчетаващи опазване, екологично самосъзнание и обществена ангажираност.

проект награда Гърция

Социално сближаване и благополучие на посетителите

Всеки ден паркът е пълен с малки деца, родители и възрастни хора, които релаксират на открито, играят и общуват едни с други. През цялата година се организират различни фестивали и събития и също така доброволци от близкия квартал редовно извършват нужни за поддръжката на мястото дейности като плевене, сезонна поддръжка, премахване на отпадъци и графити и др.

проект награда Гърция

Биоразнообразие и климат

В контекста на опазването на биоразнообразието и изменението на климата обхватът на проекта е да се създадат за първи път нови изложения на растения, достъпни за обществеността, като по този начин се повишава осведомеността за околната среда и обществената ангажираност по отношение растенията и техните местообитания. Този подход насърчава проектиране на инсталации, които използват местните фитогенетични ресурси по устойчив начин въз основа на консолидирана идентичност на растенията и биологични характеристики, съчетани с естествено повишена устойчивостта на растенията и сведена до минимум поддръжка. Тематичните изложби на растенията на парка са адаптирани към местния климат и тип почва. Те допринасят както за опазването на растителността, така и за екологичното образование, повишавайки информираността на обществеността за местното биоразнообразие.

проект награда Гърция проект награда Гърция

Подбор, произход и качество на продуктите и материалите

В Ботаникал ауеърнес пъблик парк са избрани приоритетни растения, които не съществуват в местната търговия, но са опитомени растения, събрани в ботанически експедиции. Събраният материал е оценен и проучен за първи път по отношение на неговата декоративна стойност и способността му да се поддържа в специално проектирана среда. По-специално, приоритетни видове, непознати на градинарите и ландшафтните архитекти поради тяхната естетическа стойност.

По отношение на строителните материали, внимателно подбрани камъни (големи скали) от местни мини са поставени на определени места и оформление, за да се подобри разположението на растителните групи и да се подобри дренажът на водата. Също така геотекстилът се използва над почвата главно за забавяне на растежа на плевелите, но също така и за задържане на влажността на почвата и почвените покривни материали като чакъл и плажни камъчета, за да се осигури добър дренаж около растенията и да се ограничи растежа на гъби и плевели.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel