skip to Main Content
Биоразнообразие и история – как ги съчетават в Гимараеш, Португалия?

Биоразнообразие и история – как ги съчетават в Гимараеш, Португалия?

image
12.12.2021

Проектът, с който Португалия участва в конкурса за европейската награда на Зелени градове за 2021 г., е „Маршрутът на биоразнообразието Пеня”.

Зеленият коридор свързва парка на град Гимараеш с близката планина Пеня. Следвайки маршрута, местните жители и туристите могат да открият няколко защитени местообитания и да се докоснат до уникална и богата екосистема.Чрез този проект са създадени условия за природен туризъм в непосредствена близост до град с огромна значимост за историята на Португалия. Някои от сградите в Гимараеш датират от преди повече от 1000 години. През 2001 г. градът е провъзгласен за за обект на световното наследство от ЮНЕСКО.

Биокултурният маршрут предлага места за разнообразни дейности като социални сбирки сред природата, физическа активност на открито и изучаване на околната среда. Той привлича туристите и им дава още един повод да удължат престоя си в Гимараеш. Свързва културното и природното наследство на района в хармоничен пейзаж.Зеленината като обединяващ елемент

Ландшафтът варира значително – маршрутът преминава през гъстите гори в планината Пеня, следва поречието на река Коста/Курус в градския парк и стига до откритите ливади в Гимараеш. Зеленината обгръща всичко в района и създава плавен преход между различните зони. Разширена е мрежата от пешеходни маршрути и велосипедни алеи, за да има връзка с повече части на града.

Растителността се състои от разнообразие от местни дървета и декоративни треви и храсти. Изборът на растенията е направен в съответствие с представителните за района екосистеми. В залесяването с диви череши и дъбове активно са участвали и местни доброволци.Управление на дъждовните води

Река Коста/Курус е преустроена и е превърната в съществен елемент от местното екологично и ландшафтно разнообразие. Коритото и бреговете на реката са почистени. Растителността е подновена и подсилена с местни видове. Изградени са гнезда за птици и хабитати за насекоми. Към речната система са добавени три басейна за задържане на дъждовната вода, за да се предотвратяват наводненията, които в близкото минало системно са засягали повече от 2000 жители на града.

Ролята на градския парк в образователната среда

В градския парк се намира и спортната академия на Гимараеш – сграда с почти нулев въглероден отпечатък. Учебното заведение може да да посрещне над 400 спортисти. Освен че се използва като съоръжение за практикуване на спорт, допринася за изучаване и осъзнаване значението на околната среда.Повече информация за проекта и неговата реализация можете да видите на: Candidate Portugal 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel