skip to Main Content
България участва в конкурса за европейската награда на Зелени градове за втора поредна година

България участва в конкурса за европейската награда на Зелени градове за втора поредна година

image
19.10.2021

Изграждане на парк и озеленяване за производствено предприятие

С реализацията на този проект е облагороден районът на малък производствен комплекс с прилежащите административни сгради. Изградена е екологична и красива среда за персонала, посетителите и клиентите. Обемът на зелените площи в парка надхвърля нормите в България, като по този начин се подобрява микроклимата в района и се намаляват вредните емисии.Любопитен щрих към цялостната визия на парка е наполовина вкопана сграда със затревен покрив. Тя се ползва както за почивка, така и за работни срещи. Чрез земно и почвено покритие сградата е вписана в прилежащата паркова среда като малък хълм.


Видово разнообразие на растителността

Запазени са съществуващите дървета, а с тях и местообитанията на различни видове птици. Растителността е с голямо видово разнообразие, издръжлива на местните климат и почва. Вложени са както местни, така и екзотични растения с разнообразни багри на листата. Използвани са и устойчиви тревни смески, подходящи за механизирано поддържане.Дизайн

Настилките на алеите и площадките в парка са от естествени каменни плочи „Гнайс” със земни цветове – сиво, охра и светлокафяво. За парковите елементи са използвани материали, устойчиви на времето като обработено дърво, метал и естествен камък.Дизайнът е в хармония с релефа, ландшафта и архитектурата на сградите. В парка и зелените площи са създадени растителни перспективи, задънки, солитери, алпинеуми, кътове за отдих, перголи и беседки с хармоничен парков дизайн. Ползвани са и овални линии, като е търсена връзката с традицията на българския двор.


Екологични решения

За поливане на зелените площи се използва дъждовна и пречистена отпадъчна вода. За целта е изграден резервоар на напоителната система и така е използван е кръговия подход. При изграждането на производствения цех и административната сграда са използвани изкопите от почва и земна маса. Така е спестено депонирането на около 100 куб. м земни маси.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите на:

Candidate Bulgaria 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel