skip to Main Content
Артилерийски парк в Стара Загора – един от новите модерни паркове в България

Артилерийски парк в Стара Загора – един от новите модерни паркове в България

image
6.12.2021

Паркът е изграден през 2015 г. на мястото на бившите артилерийски казарми, разширен е през 2019 г. и заема площ от 130 дка. Заради локацията си (близо до градския център) е считан за парк от общоградско значение. Затова в него са предвидени зони за хората от всички възрастови групи.

След разширението разполага с aтракционен парк, амфитеатър с лятна сцена и павилион на поезията. За децата са предвидени детски кътове и площадки, въжена градина, стена за катерене, полигон за изучаване на правилата на движението и класна стая на открито.

Предстои изграждането на многофункционална спортна зала и на православен храм на територията на парка.


Мултифункционалност


Парковите съоръжения изпълняват различни функции. Например на лятната сцена в по-топло време може да се изнасят представления, а през зимата – да се инсталира ледена пързалка. На гърба и е изградена детската стена за катерене, а покривът и е покрит с растителност, която увеличава охлаждащия ефект на зеленината в парка през горещите дни.

Управление на дъждовните води


Настилките са с водопропускаща способност и заедно с потъналите бордюри намаляват опасността от претоварване на канализационната мрежа при проливни дъждове. На местата с по-малко движение са използвани плочопътеки на тревна фуга в няколко разновидности – цепен камък, бетонови елементи и дървени шайби.

Трибуните на амфитетъра са затревени с армирана трева. Така се увеличават зелените площи в парка и дъждовната вода свободно прониква в почвата. Този процес, наричан инфилтрация, също спомага за по-бързото и ефективно отводняване.


Подбор на растителните видове


Подбраните растения са топлолюбиви южни видове, устойчиви на преходно-средиземноморския климат на района. За дървесните масиви са използвани характерните за града сребролистни липи, копривки и явори. Това е направено с цел да се спестят средства за подмяна на страдаща или загинала растителност.

На засенчените места са засадени вечнозелени храсти и ниски почвопокривни, тъй като поддържането на тревни площи в постоянна сянка е трудно и скъпо. Покривите на търговските павилиони, на амфитеатъра и на павилионът на поезията са покрити със сукулентна растителност, която не изисква допълнително напояване и интензивни грижи.

Покритие на зелените площи


Две трети от парковата територия са покрити със зеленина. Високата растителност заема 60% от общата зелена площ, за да се противодейства на дългото горещо и сухо лято с интензивно слънчево греене. Така се понижават температурите и се увеличава въздушната влажност през топлите сезони. Същевременно се създават нови местообитания за различни видове птици и се увеличава биоразнообразието в района.

Повече за парка можете да научите на:

Парк Артилерийски

Артилерийски парк | Стара Загора

Парк Артилeрийски

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel