skip to Main Content
7-те урока при планиране на решения, базирани на природата

7-те урока при планиране на решения, базирани на природата

image
10.1.2022

Решенията, базирани на природата (или nature-based solutions), се използват все по-често в последните години в европейските градове като жизнеспособни решения на градските предизвикателства като климатични промени, деградацията на градските райони и застаряващата инфраструктура. В изследване по проект Resilient Europe, финансирана чрез секретариата на URBACT, е направен анализ на 15 експериментa с решения, базирани на природата в 11 европейски града. Целта е да се подпомогне включването на такива решения в бъдещите политики при планиране на градовете.

Специфичното на това изследване е, че е обърнато внимание на екосистемните и социални ползи и не е фокусирано само на климатичните ползи. Един от 15-те примера е от кв. „Долно езерово” в Бургас за създаването на „джобен парк” чрез засаждане на дървета, почистване от строителни отпадъци и отваряне на затворен воден канал, който се е наводнявал всяка зима, съвместно с граждани и общината.

Експериментът представлява: откриване на почва, засаждане на върби от гражданите и свързване с място на разказ за значението и стойността на решенията, базирани на природата за защита от наводнения.

Уроците, които са извлечени показват, че решенията, базирани на природата, изискват знания от множество дисциплини за проектиранете им, както и разнообразие (на настройки) за съвместно създаване и признаване на местния трансформационен потенциал на природосъобразните решения като „превъзхождащи” сивата инфраструктура.

7-те урока са:


Решенията, базирани на природата, трябва да бъдат естетически привлекателни за гражданите, за да могат да бъдат оценени и опазвани от обществото.


Решенията, базирани на природата, създават нови зелени градски общности.

Експериментирането с решения, базирани на природата, изисква и подхранва доверието между града и неговите граждани, както за целта на експеримента, така и в самия процес на експериментиране.

Съвместното създаване на решенията, базирани на природата, изисква многообразие и учене от социалните иновации;

Решенията, базирани на природата, изискват съвместно управление. Те често са инициирани от местните власти и имат изискват множество участници, за да бъдат проектирани, приложени и свързани с градския живот.


Подробния разказ за мисията на решенията, базирани на природата, може да даде възможност за интеграция в много градски програми, както и да свърже знанието на различни отдели в общините и да преодолее спорове между тях.


Проектирайте решенията базирани на природата, така че да се учите от тях и да могат да се възпроизведат в дългосрочен план.

Самото изследването можете да прочетете тук.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel