skip to Main Content
Социално сближаване

Социално сближаване

3.9.2018

Социално сближаване

Хората отглеждат растения, арастенията  помагат на хората да растат


Зелената околна среда активно допринася за качеството на живот. Хората се чустват по-щастливи и се чустват по-добре, когато са заобиколени от зеленина. Освен това, зелените пространства като паркове и градски градини подканят за осъществяване на повечесоциални контакти, както  ида се спортува повече. Хората се срещат в парковете или пък обединяват силите си и времето си в поддържането на детската площадка в квартала.

Изследвания са доказали, че наличието на растения и дейностите сред  природна среда допринасят за по-високата безопасност в цели квартали. Озеленяването спомага, както за безопасността, така и за по-приятен живот на хората в квартала.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel