skip to Main Content
Климат

Климат

3.9.2018

Климат

Зелнината в борбата с изменението на климата


Зелените дървета и растения намаляват щетите върху атмосферата, както на глобално, така и на местно ниво. Промените в климата ще доведат до екстремни горещини и засушавания, редуващи се с прекомерни валежи. Това ще доведе до високи изисквания към градската среда. Дърветата и растенията в града могат да осигурят охлаждащ ефект в случай на топлинна вълна.

В случай на екстремни валежи покритата със растения почва ще има по-добър капацитет за съхранение на вода (почвена влагоемкост) от покритата с асфалт и бетон. За предотвратяване на наводнения на градовете е предложено изграждането на така наречените “блата”. Тези залесени площи, разположени под нивото на околната повърхността, могат да бъдат временно наводнени по време на прекомерни валежи, като така ще предотвратят натоварването на канализацията. Публичните зелени площи, като парковете и градините, също допринасят за здравословен градски климат.

Гражданите също имат важна роля в борбата с климатичните проблеми. Те могат да изберат създаването на „зелени покриви“ или да направят „градинка в паважа“: замествате паважа пред входа на сградата с растения. Някой градове дори стимулират подобни граждански инициативи чрез финансирания.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel