skip to Main Content
Икономика

Икономика

3.9.2018

Икономика

Зеленината ще запази градската икономика здрава


За мениджъри и служители, които се чудят дали приходите от инвестиции в градската природа могат да надвишат неизбежните разходи, Холандското Министерство на икономиката   е разработил изчислителен модел ‘TEEB-Stad’ (Икономика на екосистемите и биоразнообразието в град).  ‘TEEB-Stad’ е аналитичен модел, който се базира на анализа на социалните разходи и ползи. Той дава по-добра представа за резултатите от прилагане на мерки като засаждане на допълнителни дървета или създаване на зелени покриви за общественото здраве, за спестяването на енергия или за съхранението на водато.

С помоща на ‘TEEB-Stad’ може да се изчислят ползите свързани с подобреното качество на среда както за бизнеса, така и за дома,. В крайна сметка зелените пространства в офисите а предоставят по-приятно място за работа, което води до позитивно отношение към работата и по-голяма работоспособност. От друга страна добре поддържаните растения и дървета водят до по-висока цена на имотите. Например разликата с друг подобен имот може да бъде между 4% и 30%.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel