skip to Main Content
Биоразнообразие

Биоразнообразие

3.9.2018

Биоразнообразие

Биоразнообразието представлява степента на разнообразието на растенията и животните на дадено място. Различието на видовете на нашата планета поддържат баланса в природата. Многообразието на цветя, дървета и храсти в градовете ще стимулира поддържането на биоразнообразие в тях. Колкото по-разнообразна е растителността, толкова по-разнообразен ще е животинкият свят, който ще привлече.

Широката гама от опрашващи насекоми и разнообразието на растения ще даде храна на птици и други дребни животни. Опрашващите насекоми са важна връзка в екосистемите. Или иначе казано, те са основен елемент в биоразнообразието.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel