skip to Main Content
Катерливи (увивни) растения

Катерливи (увивни) растения

image
3.9.2018

Увивните растения също допринасят за градската жизнената среда. Фасадите, които са покрити с увивни растения поглъщат шума, намаляват летните температури и подобряват качеството на въздуха. Известно е, че някой растения като бръшляна (Hedera) и пиракантата (Pyracantha) улавят с листата си ФПЧ, абсорбират азотен оксид и намаляват концентрацията на озон във въздуха. Цветовете на някой увивни растения като повет (Clematis vitalba) и нокът (Lonicera) привличат пчели и пеперуди. Катерливите растения също са добри места за подслон и гнездене на птиците.

Примери:

Hedera (бръшлян), Pyracantha (пираканта), Clematis vitalba (повет), Wisteria (вистерия), Rosa (катерливи рози), Lonicera (нокът), Hydrangea anomala (катерлива хортензия), Parthenocissus (дива лоза).

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel