skip to Main Content
Дървета

Дървета

image
3.9.2018

Дърветата осигуряват основаната структура на Зелените градове. С толкова много листа, дърветата са изключително ефективни във филтрирането на замърсители във въздуха. Широколистните видове като летен дъб (Quercus robur) са особено добри в абсорбирането на газообразни замърсители като озон и азотен окис. Иглолистните дървета като черен бор (Pinus nigra) са водещи в премахването на финни прахови частици от въздуха.

Използването на няколко вида дървета осигурява още повече предимства: например по-красива гледка. Добър пример е използването на чинар (Platanus x hispanica) с атрактивната си кора и амброво дърво (Liquidambar styraciflua) със своите пламтящи есенни цветове. Софората (Sophora japonica) от своя страна е растение, чиито цветове дават нектар и така подпомагат биоразнообразието.

Примери:

Quercus robur (летен дъб), Pinus nigra (черен бор), Pinus sylvestris (бял бор), Ginkgo biloba (гинко), Platanus x hispanica (чинар), Liquidambar styraciflua (амброво дърво, ликвидамбър), Sophora japonica (софора), Prunus (декоративни череши), Robinia (акация), Sorbus (Rowan), Tilia (липа), Betula utilis (бреза)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel