skip to Main Content
Пет вековни дървета в България бяха обявени за защитени

Пет вековни дървета в България бяха обявени за защитени

image
16.11.2021

От Министерството на околната среда и водите обявиха статут на защитени на пет вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора и РИОСВ – Благоевград.

Със заповед на министъра е обявен за защитено вековно дърво обикновен кестен (Castanea sativa), който се намира в двора на храм „Свети Великомъченик Георги“ в село Енина, община Казанлък, област Стара Загора. Кестенът е на 184 години, с височина 25 м и обиколка на ствола 3,57 м.

Другите четири вековни дървета, които стават защитени, са в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград. Защитен е източен чинар (Platanus orientalis) на 270 години, с височина 21 м и обиколка на ствола 5,73 м, в село Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград. Три дървета от вида пърнар (Quercus coccifera) в село Калиманци, община Сандански, област Благоевград, също са поставени под защита. Първото е на 220 години, с височина 7,5 м и обиколка на ствола 1,29 м, второто – на 240 години, с височина 6 м и обиколка на ствола 1,39 м. Последният защитен пърнар се състои от две равностойни стъбла с общ корен, на възраст 175 години и е с височина 7,2 м.

Със заповед на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всяко друго действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Навременната и организирана защита на вековните дървета в урбанизираните територии е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционалната грижа за опазване на градската зелена среда.

Back To Top
The Green City използва бисквитки и скриптове на Google, за да анализира и персонализираме неговата функционалност, ефективност и показването реклами. Сайтът използва бисквитки и скриптове на Facebook, Twitter, LinkedIn и Google с вашето съгласие, за да позволи интегрирането на социални медии на сайта. Ако искате да изберете кои бисквитки и скриптове да бъдат използвани, можете да го направите, като отидете в „Настройки”.
Cancel