skip to Main Content
Храсти

Храсти

image
3.9.2018

Разнообразието на форми и цветове, които имат храстите ги прави важен елемент в зелените ландшафти. Дали са използвани за подчертаване на линии, граници, изграждане на лехи или в комбинация с други растения те са подходящи при изграждане на мащабни проекти. Някой широколистни и иглолистни храсти са ефективни при намаляване на ФПЧ, азотен окис и озон във въздуха. Добри примери са чашкодряните (Euonymus), вариететите и култиварите на киселия трън (Berberis x frikartii), розите (Rosa) и жълтата потентила (Potentilla fruticosa). Храстите също имат и декоративна стойност: розите цъфтят цяло лято, джелът (Ilex) произвежда атрактивни червени плодчета, а червения дрян (Cornus alba) се отличава с червена кора на клонките.

Примери:

Euonymus (чашкодрян), Berberis x frikartii (кисел трън), Rosa (роза), Potentilla fruticosa (жълта потентила), Ilex (джел), Symphoricarpos (снежноплоднил), Cornus alba (червен дрян), Amelanchier lamarkii (ирга), Buddleja davidii (будлея), Ceanothus (калифорнийски люляк), Taxus (тис), Viburnum (калина)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel